Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Kybernetická bezpečnost a ochrana dat pohledem soudního znalectví

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

Ing. RNDr. Radek Beneš,MSc.

Senior konzultant v oboru kybernetické bezpečnosti, soudní znalec ICT, specializuje se na CyberCrime, trestní řízení a forenzní postupy v kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti v kyberprostoru, na elektronickou kontraktaci, digitální důkazy a právně-technické normativy (eIDAS, GDPR, ePrivacy, ZoKB, PSD2 a další)

Odborný program

V současné době představuje kybernetická bezpečnost a ochrana dat nejen ve veřejném sektoru aktuální a velmi důležité téma, které se přímo dotýká všech jeho uživatelů. V důsledku neznalosti nebo nesprávné aplikace potřebných zásad a pravidel souvisejících s výše uvedenou problematikou může docházet k výrazným, mnohdy až nevratným škodám a ztrátám, které v konečném důsledku mohou nabývat až trestně právní roviny. Cílem tohoto semináře je poskytnout účastníkům zejména formou případových studií nezbytné, ucelené, a především praktické informace z oblasti ochrany dat v digitálním prostoru. Účastníci se zejména seznámí se způsobem vyšetřování trestných činů v kyberprostoru, zajišťování elektronických stop a důkazů, budou probrána hlediska aplikace kybernetické bezpečnosti, některé aktuálními trendy v oblasti kybernetických hrozeb včetně způsobu, jak jim čelit. V závěrečné části kurzu budou účastníkům přiblíženy trestně právní aspekty spojené s užíváním informačních a komunikačních technologií ve vztahu k zajištění potřebné úrovně ochrany dat, a to včetně možných dopadů.

Seminář je určen pro soukromý i státní sektor; právníky, compliance management, auditory, bezpečnostní management, IT management, pracovníky risk oddělení, ISMS specialisty, bezpečnostní konzultanty apod.

Osnova semináře:

 • Kybernetická bezpečnost a ochrana dat
  • Kybernetické incidenty a narušení záznamů
  • Praktické důsledky úniku dat a jak je zjistit
  • Co chránit a obvykle nejslabší články ochrany
 • Kybernetické hrozby a způsob, jak jim čelit
  • Co se rozumí kybernetickými hrozbami a jaké mohou mít podoby
  • Typové příklady aktuálních kybernetických útoků
  • Vysvětlení autentizačních prostředků, procesů a možných faktorů
 • Vysvětlení rozhodných pojmů a základních zásad
  • Počítačová kriminalita vs. „běžné“ kriminální jednání
  • IdM, IAM (Identity and Access Management)
  • Potřeba interní řídící dokumentace
  • Standardy a normy
  • normy řady ISO 2700x z oblasti bezpečnosti informací
  • OWASP
  • NIST
 • Popis prostředí kyberkriminality a útočníků
  • Kdo jsou útočníci
  • Jaké jsou obecně vektory útoků
  • Problematika dnešního chráněného prostředí
  • Úloha a běžná činnost CISO
 • Postupy vyšetřování kyberkriminality
  • Prostředí zajišťování a investigace
  • Znalecké či vlastní zkoumání
  • Znalecký posudek
  • Příklady analýzy počítačových stanic
  • Příklady analýzy mobilních telefonů
  • Příklady analýzy a závislostí e-mailové komunikace
  • Běžné, skryté a analyzovatelné digitální stopy
 • Praktické zamyšlení nad konotací s účastníky
  • Velké + / - digitálních stop a důkazů
  • Potřeby zajištění a formy předkládání v režimu dokazování
  • Příklady vyšetřování a dokazování z praxe
  • Ukázka některých nástrojů pro praktické užití (technik/právník)
 • Vybrané nástroje a metody pro řízení kybernetických rizik
  • Význam a přínosy řízení rizik bezpečnosti informací
  • Identifikace, analýza a hodnocení rizik
  • Metody ošetření rizik formou ochranných opatření
  • ISMS a GDPR
 • Závěrečný interaktivní workshop
  • Shrnutí, diskuse, dotazy a výměna zkušeností

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit