Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termíny

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
01.12.2022
9.00 - cca 13.00
    —
22316

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální
15.06.2023
9.00 - cca 13.00
    —
23150

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Pavel Simon

předseda specializovaného senátu Nejvyššího soudu, který rozhoduje o nárocích na náhradu újmy způsobené výkonem veřejné moci

Odborný program

Praktické zaměření semináře umožní posluchačům poznat nejnovější přístupy k odpovědnosti státu za újmu způsobenou nepřiměřenou délkou, resp. průtahy v soudních i správních řízeních, jak se projevují v judikatuře specializovaného senátu Nejvyššího soudu, jehož je přednášející předsedou.

Účastníci semináře získají jasný přehled o tom:

 • kdy je újma způsobená průtahy v řízení a kdy nezákonným rozhodnutím (např. v případě opožděně vydaného rozhodnutí),
 • v čem je zásadní rozdíl v předpokladech pro náhradu škody a nemajetkové újmy způsobených protahovanými řízeními (nepřiměřená délka x průtahy),
 • kdy je dána příčinná souvislost mezi průtahy v řízení a škodou a kdy naopak dána není (např. v řízení o zrušení a vypořádání SJM nebo spoluvlastnictví),
 • v jakých případech stát odpovídá za škodu způsobenou průtahy v řízení (např. při ztrátě vymahatelnosti zažalované pohledávky),
 • jaký je rozdíl mezi neučiněním úkonu a nevydáním rozhodnutí v přiměřené době,
 • do kdy znamená „bezodkladně“,
 • kdy lze považovat řízení za nepřiměřeně dlouhé a zakládající nárok na náhradu nemajetkové újmy,
 • jak se určí forma a výše odškodnění v případě nepřiměřené délky řízení,
 • na která řízení nelze aplikovat závěry Stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. 4. 2011, sp. zn. Cpjn 206/2010, uveřejněného pod č. 58/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek a jak určit újmu způsobenou průtahy v nich,
 • jak odškodnit újmu za průtahy ve správních řízeních
 • jak naložit s újmou vzniklou kombinací správního a soudního řízení
 • u kterého orgánu se uvedené nároky předběžně uplatňují
 • jak se nárok na náhradu škody a nemajetkové újmy promlčuje

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit