Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních) - ON-LINE

Obchodní a občanské právo (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Pavel Simon

předseda specializovaného senátu Nejvyššího soudu, který rozhoduje o nárocích na náhradu újmy způsobené výkonem veřejné moci

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-265/2021 - Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních) - webinář

Odborný program

Praktické zaměření semináře umožní posluchačům poznat nejnovější přístupy k odpovědnosti státu za újmu způsobenou výkonem veřejné moci, jak se projevují v judikatuře specializovaného senátu Nejvyššího soudu, jehož je přednášející předsedou.

Seminář bude zaměřen na odpovědnost státu za újmu způsobenou jak nezákonným rozhodnutím, tak nesprávným úředním postupem a budou představeny i další situace, mimo uvedených, které mohou odpovědnost státu za újmu způsobenou výkonem veřejné moci zakládat (např. bude vysvětleno, kdy jde o výkon veřejné moci a zda lze žalovat stát cestou ochrany osobnosti).

Obsah semináře:

 • Kdy jde o újmu způsobenou výkonem veřejné moci, případně práva Evropské unie (včetně výkladu problematiky excesu)
 • Výklad pojmu škoda a nemajetková újma
 • Nezákonná rozhodnutí
  • která rozhodnutí lze považovat za nezákonná,
  • v jakých případech lze upustit od splnění podmínky podání opravných prostředků proti nim,
  • smysl a rozsah omezení práva na náhradu škody jen na účastníky řízení, ve kterém bylo nezákonné rozhodnutí vydáno,
  • jaká jsou kritéria pro odškodnění nezákonného trestního stíhání a vazby jak v rovině škody (zejména ušlého zisku a nákladů řízení), tak nemajetkové újmy a zda lze tato pravidla uplatnit i pro přestupkové řízení.
 • Nesprávný úřední postup
  • při různých činnostech orgánů veřejné moci.
 • Problematika předběžného projednání a promlčení nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit