Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zvyšování a snižování vlastního kapitálu v kapitálových společnostech po velké novele ZOK - právní a daňové souvislosti

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
01.12.2021
9.00 - cca 16.00
    —
21135

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.

counsel advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., odborný asistent na katedře soukromého práva a civilního procesu (Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci).

Doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

partner TPA Group, člen Presidia a zkušební komisař Komory daňových poradců ČR, daňová poradkyně a auditorka, působí rovněž na VŠE

Cena

Vložné: 3190 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 130 Kč/osobu   (cena včetně 10% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Druhá polovina roku 2021 bude pro řadu kapitálových korporací náročná a vlastníci mohou hledat způsoby, jak některé korporace kapitálově posílit a z některých naopak volné finanční zdroje vybrat.

Připravený semináře je proto zaměřen na možnosti zvýšení vlastního kapitálu (nejen úpisem dalších vkladů, ale také příplatky). Důležité je pro vkladatele také cesta zpět, tedy možnosti výplaty a distribuce kapitálu. Každý akcionář či společník chce také vědět, za jakých daňových a účetních podmínek si může vložené zdroje zase vybrat zpět.

Seminář se zaměří především na podrobný výklad rozsáhlé novely zákona o obchodních korporacích, která vstoupila v účinnost 1. ledna 2021.

Odborný program semináře:

 • Právní část
  • Povinné a dobrovolné příplatky do vlastního kapitálu mimo základní kapitál ve společnosti a ručením omezeným a akciové společnosti (tvorba ostatních kapitálových fondů) – současný stav poznání
  • Rozdělování a výplata zisku a jiných vlastních zdrojů, včetně vracení příplatků (odchylky ve vracení příplatků v akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným) – nová úprava v rámci novely zákona o obchodních korporacích
  • Zálohy na podíl na zisku a jejich zúčtování - nová úprava v rámci novely zákona o obchodních korporacích
  • Rizika spojená s převody podílů /akcií ve vztahu k tvorbě či distribuci vlastních zdrojů.
  • Novinky ve zvyšování vlastního kapitálu efektivním zvýšením základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti nebo upisováním akcií, popř. podmíněným zvýšením základního kapitálu
  • Novinky ve právní úpravě snížení základního kapitálu spojené s výplatou společníkům
 • Daňové a účetní souvislosti budou doplňovány průběžně hned v návaznosti na právní výklad. Přitom se zaměříme zejména na:
  • Vymezení nabývací ceny podílu, její zvýšení při dalších vkladech
  • Zdanění výplaty podílu na zisku podle osoby příjemce
  • Daňové dopady příjmu z vrácení příplatku nebo výplaty emisního ážia
  • Daňové souvislosti výplaty vlastního kapitálu vzniklého přeměnou

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit