Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Rozdělení a výplata vlastního kapitálu - právní a daňové souvislosti - ON-LINE

Daně, účetnictví, Obchodní a občanské právo, Finanční právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
03.05.2021
9.00 - cca 14.45
    —
207284

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademie

Doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

partner TPA Group, člen Presidia a zkušební komisař Komory daňových poradců ČR, daňová poradkyně a auditorka, působí rovněž na VŠE

Cena

Vložné: 2290 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Cílem semináře je seznámit účastníky, jaká pravidla stanoví zákon pro rozhodování valné hromady o rozdělení, resp. statutárního orgánu o výplatě různých složek vlastního kapitálu a jaké bude navazující daňové řešení, tak aby se zvolilo to nejvhodnější. Pozornost se zaměří i na některé další způsoby distribuce vlastních zdrojů (vracení příplatku, vypořádací podíl, efektivní snížení základního kapitálu), ale i na rizika spojená s převodem podílu / akcie, která souvisejí s tvorbou či distribucí vlastních zdrojů (koho např. tíží povinnost vypořádat zálohu na podíl na zisku či dobrovolně převzatá příplatková povinnost po takovém převodu, nač si má dát pozor převodce, který těsně před převodem rozhodl o rozdělení významných zdrojů ve společnosti, apod.). Výklad zmapuje momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných otázek, především ale četná významná soudní rozhodnutí, zvláště z poslední doby, která mnohé z těchto otázek řeší. Ve vztahu k pravidlům zahrnutým do výkladu seminář podrobně rozebere rozsáhlou novelu zákona o obchodních korporacích (zákon č. 33/2020 Sb.), která nabude účinnosti 1. ledna 2021 a mnohá z těchto pravidel výrazně změní (viz například úpravu druhů podílů a možných modalit při vymezování zvláštních práv s nimi spojených, možnost rozdělit i jiné vlastní zdroje třetím osobám, vztažení bilančního testu ziskovosti i na jiné vlastní zdroje, důsledky nevyplacení podílu na zisku či jiných vlastních zdrojích pro nesplnění insolvenčního testu do konce účetního období, v němž nastala splatnost, apod.).

Odborný program semináře:

 • Právní část
  • podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích, způsoby jeho určení (přednostní podíl, variabilní podíl, podíl závislý na práci pro společnost či rozhodnutí valné hromady, pevný podíl, podíly / akcie bez podílu na zisku, podíl na zisku či jiných vlastních zdrojích třetích osob),
  • rozdělování a výplata zisku a jiných vlastních zdrojů (bilanční předpoklady – včetně časových hledisek, test insolvence, rizika spojená s obcházením těchto pravidel a možné formy takového obcházení – dle zákona i judikatury),
  • nepeněžitý podíl na zisku,
  • příplatky do vlastního kapitálu, jejich přípustné druhy a vracení,
  • přiznání, výplata a vypořádání (vracení) záloh na podíly na zisku (nepeněžitá záloha?),
  • úhrada ztráty z vlastních zdrojů vytvořených v aktuálním účetním období,
  • vypořádací podíl, způsob jeho určení a výplata,
  • efektivní snížení základního kapitálu,
  • rizika spojená s převody podílů / akcií ve vztahu k tvorbě či distribuci vlastních zdrojů.
 • Daňové a účetní souvislosti budou doplňovány průběžně v návaznosti na právní výklad. Přitom se seminář zaměří zejména na:
  • zdanění výplaty podílu na zisku podle osoby příjemce,
  • daňové dopady příjmu z vrácení příplatku nebo výplaty emisního ážia,
  • daňové souvislosti výplaty vlastního kapitálu vzniklého přeměnou,
  • nabývací cenu podílu.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit