Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nová úprava a.s. a s.r.o. po novele - aktuálně k hlavním změnám a nejasnostem

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Zákon o obchodních korporacích přinesl ve vztahu ke společnosti s ručením omezeným i akciové společnosti nespočet nejasností. Mnohé postupně vyjasňuje judikatura i odborná diskuse. Další průběžně vyvstávají. Cílem semináře je zmapovat maximum výkladových a aplikačních nesnází, na něž praxe aktuálně naráží, zrekapitulovat dosavadní stav odborné diskuse nad nimi i existující judikatury (jejíž objem v posledním roce zvláště narostl o četná zásadní rozhodnutí) a nastínit převažující řešení. Seminář naváže na podobná úspěšná školení v minulosti, v podstatném však doplní a aktualizuje dřívější poznatky a informace, aby odpovídaly poslednímu stavu vývoje, a to tentokrát i na poli legislativním. Seminář tudíž v přiměřené míře zohlední, ve vztahu k otázkám zahrnutým do výkladu, rozsáhlou novelu zákona o obchodních korporacích (zákon č. 33/2020 Sb.), jež nabude účinnosti 1. ledna 2021, ale též například návrh zákona o evidenci skutečných majitelů, který by měl v prvních měsících roku 2021 transponovat do českého práva požadavky V. směrnice AML a výrazně zpřísnit úpravu této evidence.

Seminář se dotkne (mimo jiných) následujících okruhů témat:

  • obchodní rejstřík / evidence skutečných majitelů
  • zrušení a zánik společnosti (včetně zrušení a výmazu „nekontaktní“ společnosti soudem bez likvidace)
  • jednání za společnost
  • valná hromada
  • postavení člena voleného orgánu (vznik a zánik funkce, souběh s pracovním poměrem, odměňování)
  • podíl / akcie, jejich druhy a dispozice s nimi
  • tvorba a rozdělení vlastních zdrojů

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit