Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Významná novela zákoníku práce v roce 2020

Pracovní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
22.10.2020
9.00 - cca 14.00
    —
20225

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Jaroslav Škubal

advokát České advokátní komory, od roku 2006 působí jako usazený euroadvokát také na Slovensku. Spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners, kde v současné době vede pracovněprávní oddělení v Praze a Bratislavě. V rámci advokátní praxe se věnuje mimo jiné přípravě smluvní dokumentace pro zaměstnance včetně top manažerů, řešení postupu při propouštění zaměstnanců a restrukturalizacích, nakládání s osobními údaji zaměstnanců nebo vysílání zaměstnanců.

Cena

Vložné: 2690 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Cíl semináře Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo po několika “letech klidu“ věcnou a významnou novelu zákoníku práce, která by měla nabýt účinnosti od 1. 7. 2020 (koncepční změny týkající se dovolené pak od 1. 1. 2021). Novela do jisté míry vychází z novely připravované v letech 2016/2017, která nakonec nebyla schválena, ale je méně rozsáhlá, když neobsahuje například změny v oblasti home office, omezení dohod o pracích mimo pracovní poměr (DPP a DPČ) nebo změnu koncepce převádění na jinou práci. I tak je vhodné, aby se zaměstnavatelé s navrhovanými změnami seznámili již nyní a mohli tak na novelu reagovat v rámci svých procesů a třeba i změnou vzorových dokumentů. To platí o to více, že mezi sociálními partnery byla uzavřena dohoda, že v Poslanecké sněmovně nebude docházet k doplňování novely a současné znění by tak mělo být víceméně finální.

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy:

Představení zásadních bodů novely zákoníku práce, zejména

 • převádění na jinou práci – opuštění povinného převedení (zejm. ze zdravotních důvodů) a přechod na povinnou nabídku zaměstnavatele změnit práci s možností zaměstnance nabídku odmítnout; v takovém případě nebude zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnanci náhradu mzdy či platu;
 • změny se dotknou i dohod o provedení práce a pracovní činnosti (DPP a DPČ), zejména pokud jde o povinná omezení pracovní doby (a doby odpočinku) a povinnost vést evidenci odpracované doby, které zatím platí jen pro pracovní smlouvy;
 • nová koncepce dovolené za kalendářní rok, která by měla být nově (s účinností od 1. 1. 2021) počítána a čerpána v hodinách (čerpání nicméně bude obecně omezeno na polovinu směny); z tohoto důvodu se změní i započítávání náhradních dob do vzniku nároku na dovolenou nebo třeba krácení dovolené;
 • doručování písemností, zejména výpovědí, zaměstnancům; v této oblasti, která je dnes velmi striktní a v řadě případů dochází k tomu, že zaměstnavatel veškeré požadavky nesplní a tím zneplatní celou výpověď, by mělo dojít k určitému uvolnění, například nebude povinné se před odesláním písemnosti poštou pokusit o osobní doručení v bytě zaměstnance; zaměstnanec bude mít povinnost změnu své doručovací adresy zaměstnavateli oznámit písemně, jinak si ponese důsledky (písemnost odeslaná na dosavadní adresu bude řádně doručena);
 • změny automatického převodu zaměstnanců (například situací při outsourcingu, kdy s vyčleňovanými činnostmi mají přejít i zaměstnanci, kteří tyto činnosti zajišťují či vykonávají); nově budou v zákoníku práce uvedeny podmínky pro takový převod, například požadavek na to, aby činnosti byly po převodu vykonávány stejným nebo obdobným způsobem a rozsahem nebo aby bezprostředně před převodem existovala organizovaná skupina zaměstnanců, která byla záměrně vytvořena zaměstnavatelem za účelem výhradního nebo převážného vykonávání převáděných činností;
 • novela má zavést i novou úpravu sdíleného pracovního místa, která je však poměrně značně komplikovaná a administrativně náročná, a nelze vyloučit, že ani nebude v praxi zaměstnavateli příliš využívána;
 • změnu má novela přinést i v oblasti náhrady za pohřeb a jednorázového odškodnění pozůstalých, když by mělo dojít k navýšení takových náhrad;
 • omezení odvolatelnosti z vedoucího místa; zatímco dnes Nejvyšší soud připouští možnost odvolání bez uvedení důvodu ohledně širšího okruhu manažerů (za podmínky, že to s nimi bylo sjednáno), nově by mělo být odvolání možné jen skutečně s manažery na 2 nejvyšších úrovní řízení (typicky u generálního ředitele a jemu podřízených odvětvových ředitelů);
 • novela dále implementuje i novou směrnici EU, která má zavést zvýšenou ochranu dlouhodobě vyslaných zaměstnanců, pokud jde o jejich nároky vůči vysílajícímu zaměstnavateli;
 • připravovaná novela bude obsahovat i řadu dalších, většinou spíše upřesňujících změn.

Seznámení s dalšími novinkami a změnami pro rok 2020

 • v závislosti na časových možnostech budou účastníci stručně seznámeni i s dalšími již přijatými i připravovanými právními předpisy v oblasti pracovního práva, potažmo zásadními rozhodnutími především Nejvyššího soudu ČR, které mají dopad na každého zaměstnavatele.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit