Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Rozdělení a výplata vlastního kapitálu - právní a daňové souvislosti

Daně, účetnictví, Obchodní a občanské právo, Finanční právo (seminář)

Termíny

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
27.04.2020
9.00 - cca 14.45
    —
201381

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální
02.09.2020
9.00 - cca 14.45
    —
20138

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

partner TPA Group, člen Presidia a zkušební komisař Komory daňových poradců ČR, daňová poradkyně a auditorka, působí rovněž na VŠE

Odborný program

Cílem semináře je seznámit účastníky, jaká pravidla stanoví zákon pro rozhodování valné hromady o rozdělení, resp. statutárního orgánu o výplatě různých složek vlastního kapitálu a jaké bude navazující daňové řešení, tak aby bylo zvoleno to nejvhodnější. Pozornost se zaměří i na některé další způsoby distribuce vlastních zdrojů (vracení příplatku, vypořádací podíl, efektivní snížení základního kapitálu), ale i na rizika spojená s převodem podílu / akcie, která souvisejí s tvorbou či distribucí vlastních zdrojů (koho např. tíží povinnost vypořádat zálohu na podíl na zisku či dobrovolně převzatá příplatková povinnost po takovém převodu?). Výklad zmapuje momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných otázek, především ale četná významná soudní rozhodnutí, zvláště z poslední doby, která mnohé z těchto otázek řeší. Ve vztahu k pravidlům zahrnutým do výkladu seminář podrobně rozebere rozsáhlou novelu zákona o obchodních korporacích (zákon č. 33/2020 Sb.), která nabude účinnosti 1. ledna 2021 a mnohá z těchto pravidel výrazně změní (viz například vyjasnění otázek týkajících se druhů podílů a možných modalit při vymezování zvláštních práv s nimi spojených, možnost rozdělit i jiné vlastní zdroje třetím osobám, vztažení bilančního testu ziskovosti i na jiné vlastní zdroje, důsledky nevyplacení podílu na zisku či jiných vlastních zdrojích pro nesplnění insolvenčního testu do konce účetního období, v němž nastala splatnost, apod.).

Odborný program semináře:

 • Právní část
  • podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích, způsoby jeho určení (přednostní podíl, variabilní podíl, podíl závislý na práci pro společnost či rozhodnutí valné hromady, pevný podíl, podíly / akcie bez podílu na zisku, podíl na zisku či jiných vlastních zdrojích třetích osob),
  • rozdělování a výplata zisku a jiných vlastních zdrojů (bilanční předpoklady – včetně časových hledisek, test insolvence, rizika spojená s obcházením těchto pravidel a možné formy takového obcházení – dle zákona i judikatury),
  • nepeněžitý podíl na zisku,
  • příplatky do vlastního kapitálu, jejich přípustné druhy a vracení,
  • přiznání, výplata a vypořádání (vracení) záloh na podíly na zisku (nepeněžitá záloha?),
  • úhrada ztráty z vlastních zdrojů vytvořených v aktuálním účetním období,
  • vypořádací podíl, způsob jeho určení a výplata,
  • efektivní snížení základního kapitálu,
  • rizika spojená s převody podílů / akcií ve vztahu k tvorbě či distribuci vlastních zdrojů.
 • Daňové a účetní souvislosti budou doplňovány průběžně hned v návaznosti na právní výklad. Přitom se zaměříme zejména na:
  • zdanění výplaty podílu na zisku podle osoby příjemce,
  • daňové dopady příjmu z vrácení příplatku nebo výplaty emisního ážia,
  • daňové souvislosti výplaty vlastního kapitálu vzniklého přeměnou,
  • nabývací cenu podílu.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit