Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Náhrada škody v podnikání

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
17.12.2018
9.00 - cca 16.30
    —
18348

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Cílem semináře je podrobně vyložit stěžejní pravidla, jimiž se řídí nová úprava náhrady škody / nemajetkové újmy a které mají dopady do právní praxe podnikatelů. Lektor upozorní na hlavní výkladové problémy, s nimiž se praxe potýká, a nastíní jejich možná řešení, i na pozadí komparace s unijní či zahraničními úpravami, z nichž zákonodárce čerpal při tvorbě textu nového zákoníku. Výklad zprostředkuje poznatky nabyté za dobu účinnosti nového práva, první zkušenosti s rozhodovací praxí i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných ustanovení. Stranou pozornosti nezůstanou významná soudní rozhodnutí z poslední doby, ať již se pojí k novému právu, nebo ještě k úpravě dřívější, panuje nicméně shoda, že jejich závěry budou použitelné i za účinnosti nového práva.

Seminář se postupně zaměří na následující okruhy:

 • relevantní obecné otázky
  • pojetí škody / újmy / škody na věci / předvídatelnost škody
  • objektivní vs. subjektivní odpovědnost
  • příčinná souvislost
  • rozsah a způsob náhrady
  • meze dovolenosti (předem) vyloučit / limitovat právo na náhradu újmy
  • spoluzpůsobení škody poškozeným
  • promlčení práva na náhradu škody / újmy
 • kontraktní vs. deliktní odpovědnost
  • vymezení, předpoklady, důsledky
  • čistě majetková újma v podnikání (reiner Vermögensschaden, pure economic loss) a její náhrada
  • náhrada škody způsobené porušením smluvní povinnosti třetí osobě, která není stranou smlouvy
  • náhrada škody způsobené jednatelem, zaměstnancem či jinou osobou, kterou smluvní strana použila k plnění svého závazku (subdodavatelem) / při své činnosti
 • podrobně ke škodě způsobené
  • nepoctivostí při jednání o smlouvě (culpa in contrahendo)
  • vadou výrobku (product liability)
  • věcí použitou při plnění závazku
  • provozní činností / provozem zvláště nebezpečným
  • informací či radou
 • další relevantní otázky

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit