Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zákon o přeměnách a jeho desetileté výročí: aktuální otázky přeměn obchodních korporací

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.

counsel advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., odborný asistent na katedře soukromého práva a civilního procesu (Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci).

Odborný program

Od přijetí zákona o přeměnách obchodních společností a družstev (zákon č. 125/2008 Sb.) v letošním roce uplyne 10 let. Právní úprava přeměn obchodních korporací se již usadila, nicméně dodnes vyvolává celou řadu výkladových potíží, na které se tento seminář zaměří. Vedle dopadů rekodifikace soukromého práva na právní úpravu přeměn upozorníme též na se celou řadu praktických problémů, které se v posledních letech v souvislosti s právní úpravou přeměn objevují (například z hlediska ochrany práv věřitelů). Na mnoha místech pak je právní úprava formulována obecně pro konkrétní typ přeměny (například pro fúze), avšak „nepřiléhá“ na všechny varianty dané přeměny, se kterými se podnikatelská praxe může setkat (například v rámci vnitroskupinových přeměn). Seminář je určen nejen pro odpovědné osoby v obchodních korporacích, ale i pro zástupce všech právních profesí (soudce, notáře, advokáty, podnikové právníky), kteří se danou problematikou zabývají. Vzhledem k šíři problematiky bude pozornost věnována především přeměnám kapitálových společností.

Seminář se zaměří zejména na tato témata:

  • Dopady rekodifikace do právní úpravy přeměn
  • Varianty přeměn a specifika vnitroskupinových restrukturalizací
  • Sporné otázky týkající se projektů přeměny
  • Výměna podílů (akcií) při přeměnách
  • Informační povinnosti při přeměnách (výkladové otazníky)
  • Sporné otázky týkající se schvalování přeměn
  • Problematické aspekty přeshraničních přeměn
  • Limity ochrany věřitelů při přeměnách obchodních korporací

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit