Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Neplatnost a zdánlivost (nicotnost) usnesení valné hromady včetně informací o navrhovaných změnách

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Zákon o obchodních korporacích přinesl kromě jiného i změny v úpravě neplatnosti a zdánlivosti (fikce nepřijetí) usnesení valné hromady společnosti s ručením omezeným i akciové společnosti. Rovněž se změnily procesní předpisy, který opravují soudní řízení v těchto věcech. To vyvolává nové výkladové otázky. Od účinnosti nové právní úpravy uplynuly již více než čtyři roky a jsou zde již první zkušenosti z její aplikace. Výklad bude zaměřen nejen na právní úpravu, ale i dostupnou judikaturu Nejvyššího soudu, Ústavního soudu i vrchních soudů. Seminář se rovněž pokusí dát odpověď na otázku, jaká judikatura týkající se neplatnosti a zdánlivosti usnesení valné hromady přijatá za účinnosti obchodního zákoníku je použitelná i za existence nové právní úpravy. Vzhledem k tomu, že v současné době probíhají legislativní práce na novele zákona o obchodních korporacích, bude věnován dostatečný prostor i navrhovaným změnám v oblastech, které jsou předmětem tohoto semináře, zejména otázce nedodržení formy notářského zápisu, hlasování per rollam v případech, kdy usnesení valné hromady musí být osvědčené notářským zápisem, protestu proti usnesení valné hromady a oprávnění podat návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady. Seminář je určen nejen odpovědné osoby ve společnostech s ručením omezeným, ale i pro všechny právní profese (soudce, notáře, advokáty, podnikové právníky), kteří se danou problematikou zabývají.

Seminář se zaměří zejména na tato témata:

 • povaha rozhodnutí valné hromady
 • vztah rozhodnutí valné hromady jako právního jednání k právnímu jednání společníků na valné hromadě
 • platnost a účinnost rozhodnutí valné hromady
 • možnosti revokace usnesení valné hromady a přijetí obsahově shodného rozhodnutí za účelem odstranění vad při jeho přijímání
 • povaha neplatnosti a „zdánlivosti“ (nicotnosti) usnesení valné hromady
 • povaha řízení o vyslovení neplatnosti nebo „zdánlivosti“ usnesení valné hromady
 • příslušnost soudu a účastníci řízení
 • věcná legitimace k návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady nebo návrhu na určení, že o rozhodnutí valné hromady nejde
 • lhůta k podání návrhu
 • účastníci řízení
 • důvody neplatnosti a zdánlivosti rozhodnutí valné hromady (obecně i ve vztahu ke konkrétní působnosti valné hromady)
 • vady svolání valné hromady jako důvod neplatnosti usnesení
 • vady procesu přijímání usnesení valné hromady jako důvod neplatnosti
 • neplatnost usnesení valné hromady z obsahových důvodů
 • zápis z valné hromady a otázky neplatnosti usnesení valné hromady
 • zvláštnosti řízení o vyslovení neplatnosti nebo zdánlivosti usnesení valné hromady

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit