Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Promlčení práva

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademie

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Seminář si klade za cíl podrobně provést účastníky právní úpravou promlčení práva. Výklad zprostředkuje poznatky nabyté za dobu účinnosti nové právní úpravy i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných pravidel. Stranou pozornosti nezůstanou ani významná soudní rozhodnutí z poslední doby, ať již se pojí k novému právu, nebo ještě k úpravě dřívější, panuje nicméně shoda, že jejich závěry jsou použitelné i za účinnosti nového práva. U ustanovení převzatých ze zahraničních úprav (německé, rakouské) lektor představí též klíčová rozhodnutí z tamní judikatury, o nichž lze předpokládat, že by mohla ovlivnit i tuzemskou výkladovou praxi.

Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek:

 • pojem a podstata promlčení
 • která práva (ne)podléhají promlčení
 • obecná promlčecí lhůta (subjektivní, objektivní) a její počátek
 • zvláštní promlčecí lhůty a jejich počátek
  • podrobně k promlčení práv ze smlouvy, včetně příslušenství či práva na smluvní pokutu
  • promlčení práva na náhradu škody
  • promlčení věcných práv (právo stavby, zástavní právo, věcná břemena) / vydržení svobody
  • zvláštnosti promlčení u zajištění (promlčení vůči ručiteli, zástavnímu dlužníku, promlčení práv ze subrogačního regresu apod.)
 • přetržení běhu promlčecí lhůty (uznání dluhu – jeho náležitosti, důsledky)
 • stavění běhu promlčecí lhůty (např. souhlas s jednáním o právu a praktická rizika s ním spojená)
 • meze smluvní volnosti v oblasti promlčení
 • praktická úskalí spojená se vzdáním se námitky promlčení

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit