Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Neplatnost a zdánlivost usnesení valné hromady

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
20.03.2018
9.00 - cca 16.30
    —
18056

budova ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín byl zrušen

Lektor/lektoři

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Cena

Vložné: 2890 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 110 Kč/osobu   (cena včetně 15% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Zákon o obchodních korporacích přinesl kromě jiného i změny v úpravě neplatnosti a zdánlivosti (fikce nepřijetí) usnesení valné hromady společnosti s ručením omezeným i akciové společnosti. Rovněž se změnily procesní předpisy, který opravují soudní řízení v těchto věcech. To vyvolává nové výkladové otázky. Od účinnosti nové právní úpravy uplynuly již více než čtyři roky a jsou zde již první zkušenosti z její aplikace. Výklad bude zaměřen nejen na právní úpravu, ale i dostupnou judikaturu Nejvyššího soudu, Ústavního soudu i vrchních soudů. Seminář se rovněž pokusí dát odpověď na otázku, jaká judikatura týkající se neplatnosti a zdánlivosti usnesení valné hromady přijatá za účinnosti obchodního zákoníku je použitelná i za existence nové právní úpravy. Seminář je určen nejen odpovědné osoby ve společnostech s ručením omezeným, ale i pro všechny právní profese (soudce, notáře, advokáty, podnikové právníky), kteří se danou problematikou zabývají.

Seminář se zaměří zejména na tato témata:

 • povaha rozhodnutí valné hromady
 • vztah rozhodnutí valné hromady jako právního jednání k právnímu jednání společníků na valné hromadě
 • platnost a účinnost rozhodnutí valné hromady
 • možnosti revokace usnesení valné hromady a přijetí obsahově shodného rozhodnutí
 • povaha neplatnosti a „zdánlivosti“ usnesení valné hromady
 • povaha řízení o vyslovení neplatnosti nebo „zdánlivosti“ usnesení valné hromady
 • příslušnost soudu a účastníci řízení
 • věcná legitimace k návrhu na vyslovení neplatnosti nebo zdánlivosti usnesení valné hromady
 • lhůta k podání návrhu
 • účastníci řízení
 • důvody neplatnosti a zdánlivosti rozhodnutí valné hromady (obecně i ve vztahu ke konkrétní působnosti valné hromady)
 • neplatnost z důvodu vad svolání valné hromady
 • nesplatnost z důvodu procesu přijímání usnesení valné hromady
 • neplatnost usnesení valné hromady z obsahových důvodů
 • zápis z valné hromady a otázky neplatnosti usnesení valné hromady
 • zvláštnosti řízení o vyslovení neplatnosti nebo zdánlivosti usnesení valné hromady

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit