Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nová úprava a.s. a s.r.o. - aktuálně k hlavním změnám, mýtům a nejasnostem

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
21.09.2017
9.00 - cca 16.30
    —
17334

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Nové civilní právo přineslo ve vztahu ke společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti mnoho nejasností. Některé postupně vyjasňuje judikatura i odborná diskuse. Další průběžně vyvstávají. Cílem semináře je zmapovat maximum známých výkladových a aplikačních nesnází, zrekapitulovat dosavadní stav odborné diskuse nad nimi i existující judikaturu a nastínit řešení. Seminář naváže na podobná úspěšná školení v minulosti, v podstatném však doplní a aktualizuje dřívější poznatky a informace, aby odpovídaly poslednímu stavu (překotného) vývoje v odborné literatuře, judikatuře, ale (v poslední době též) v právní úpravě (viz hned několik novel zákona o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob, zákona o obchodních korporacích i občanského zákoníku).

Seminář se dotkne (mimo jiných) následujících okruhů témat:

 • obchodní rejstřík
  • zapisované skutečnosti / zakládané do sbírky listin
  • evidence skutečných majitelů
  • aktuální nejasnosti týkající se zápisu notářem
  • meze přezkumu platnosti usnesení valné hromady rejstříkovým soudem
 • valná hromada
  • působnost
  • svolání, průběh
  • napadení platnosti usnesení u soudu
 • postavení člena voleného orgánu
  • odstoupení z funkce
  • jmenování chybějících členů / opatrovníka soudem
  • povinná / možná participace zaměstnanců na řízení AS
  • smlouva o výkonu funkce a odměňování
  • souběh funkce a pracovního poměru
  • z nejnovější judikatury k péči řádného hospodáře
 • podíl / akcie a dispozice s nimi
  • druh podílu / akcie (kdy zvláštní druh, podíl / akcie bez podílu na zisku / hlasovacích práv)
  • praktické problémy při převodech podílů / akcií
 • majetková a finanční struktura společnosti
  • vlastní kapitál a jeho změny (včetně příplatků)
  • rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů
  • výplata záloh a navazující praktické nesnáze
  • vypořádací podíl a jeho výplata

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit