Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zajištění a utvrzení dluhu

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Cílem semináře je podrobně rozebrat novou úpravu vybraných (kvazi)zajišťovacích a utvrzovacích nástrojů, ať již závazkového, či věcněprávního charakteru, a provést účastníky jejími četnými výhodami i výkladovými úskalími. Výklad zprostředkuje poznatky nabyté za dobu účinnosti nového práva, první zkušenosti s rozhodovací praxí i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných ustanovení a zahrne též informace o záměru a stavu příprav jejich novelizace. Stranou pozornosti nezůstanou významná soudní rozhodnutí z poslední doby, která se sice váží ještě k dřívější úpravě, panuje nicméně shoda, že jejich závěry budou použitelné i za účinnosti nového práva.

Seminář se postupně zaměří na následující okruhy:

 • vybrané obecné otázky
  • zvláštnosti promlčení práv ze zajišťovacích / utvrzovacích nástrojů
  • regres plnivšího poskytovatele zajištění proti dlužníkovi / poskytovatelům alternativních zajištění
  • důsledky novace / narovnání / odstoupení od smlouvy pro zajištění
 • podrobně k vybraným (kvasi)zajišťovacím nástrojům
  • ručení / finanční záruka / garance v režimu smlouvy o plnění třetí osoby / přistoupení k dluhu
  • zástavní právo
  • zajišťovací převod práva
  • finanční zajištění
  • výhrada vlastnictví a její limity v novém právu
 • podrobně k vybraným utvrzovacím nástrojům
  • smluvní pokuta
  • uznání dluhu

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit