Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Smlouva v novém občanském zákoníku - vznik, platnost, účinnost a obsah

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
21.04.2015
9.00 - cca 16.30
    —
15005

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Odborný program

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) výrazně změnil české smluvní právo. Seminář si klade za cíl účastníky podrobně provést hlavními změnami, které se týkají uzavírání, existence, platnosti, účinnosti a obsahu smluv, a četnými výhodami i výkladovými úskalími, jež plynou z nové právní úpravy. Lektor zohlední poznatky nabyté za dobu účinnosti nového práva i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných ustanovení a poreferují rovněž o záměru a stavu příprav jejich novelizace. Stranou pozornosti nezůstanou ani významná soudní rozhodnutí z poslední doby, která se sice váží ještě k dřívější právní úpravě, panuje nicméně shoda, že jejich závěry budou použitelné i za účinnosti nového práva.

Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek:

 • smlouva jako právní jednání
  • forma smlouvy (kdy povinně písemná forma a jak naplnit)
  • zdánlivá smlouva a její význam / důsledky v právu
  • relativně / absolutně neplatná smlouva
  • účinnost / relativní neúčinnost smlouvy
  • podmínky a časová určení
  • příklady často judikovaných vad smluv (neurčitost, nesvoboda, omyl aj.)
  • odpovědnost za neplatnost / zdánlivost smlouvy
 • uzavírání smlouvy
  • možná dohoda o způsobu kontraktace
  • nabídka a její přijetí, veřejná nabídka
  • reklama, výloha či katalog jako nabídka smlouvy
  • smlouva i bez (plně) srovnané vůle stran
  • kdy mlčení znamená souhlas
  • význam a režim rámcových smluv
  • adhesní smlouvy
  • všeobecné obchodní podmínky (a jejich následné změny)
  • smlouva o smlouvě budoucí
  • předsmluvní odpovědnost
 • obsah smlouvy
  • výklad smlouvy
  • mimosmluvní zdroje obsahu závazku (včetně významu obchodních zvyklostí)
  • důsledky ochrany spotřebitele / slabší strany pro obsah smlouvy
  • lichva, neúměrné zkrácení
  • doplnění / nahrazení části obsahu smlouvy soudem
  • specifika vztahů mezi podnikateli

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit