Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Náhrada škody v novém občanském zákoníku

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
16.06.2015
9.00 - cca 16.30
    —
15015

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) zásadně změnil právní úpravu náhrady škody / nemajetkové újmy. Cílem semináře je podrobně vyložit změny, které rekodifikace přinesla v této oblasti a které mají dopady do praxe, upozornit na hlavní výkladové problémy, s nimiž se praxe potýká, a nastínit jejich možná řešení. Lektoři zohlední poznatky nabyté za dobu účinnosti nového práva i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných ustanovení a poreferují rovněž o záměru a stavu příprav jejich novelizace. Stranou pozornosti nezůstanou ani významná soudní rozhodnutí z poslední doby, která se sice váží ještě k dřívější právní úpravě, panuje nicméně shoda, že jejich závěry budou použitelné i za účinnosti nového práva.

Seminář se postupně zaměří na následující okruhy:

 • posuny v pojetí škody / újmy / škody na věci
 • způsob a rozsah náhrady škody, újmy na jmění, nemajetkové újmy, ceny zvláštní obliby
 • (alternativní) příčinná souvislost, předvídatelnost škody
 • meze dovolenosti (předem) vyloučit / limitovat právo na náhradu újmy
 • promlčení práva na náhradu škody / újmy, kdy se poškozený dozví o škodě a osobě škůdce
 • změny v prevenční povinnosti
 • újma způsobená náhodou
 • kontraktní vs. deliktní odpovědnost
 • štěpení režimu deliktní odpovědnosti po vzoru BGB (zásah do absolutního vs. jiného práva)
 • náhrada škody způsobené porušením smluvní povinnosti třetí osobě, která není stranou smlouvy
 • náhrada škody způsobené osobou, kterou smluvní strana použila k plnění svých povinností (subdodavatelem)
 • zvláštní skutkové podstaty (škoda způsobená věcí / věcí použitou při plnění závazku / vadou věci, informací či radou, neplatností / zdánlivostí právního jednání, provozní činností / provozem zvláště nebezpečným, předsmluvní odpovědnost aj.)

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit