Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Osoby, věci a právní skutečnosti v novém občanském zákoníku

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
10.03.2014
9.00 - cca 17.00
    —
14129

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Odborný program

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) významně změnil také právní úpravu základních komponent občanskoprávních vztahů a jejich právních důvodů – tedy osob jako subjektů takových vztahů, věcí coby jejich předmětů a právních skutečností, které na tyto vztahy působí. Podcenění změn v těchto klíčových ustanoveních první části kodexu může mít závažné dopady do právní praxe. Seminář si proto klade za cíl tyto složky podrobně rozebrat, přiblížit účastníkům význam jednotlivých změn, jež rekodifikace v jejich úpravě přinesla, ale i upozornit na výkladové komplikace, které se v souvislosti s její aplikací vyskytly nebo které lze očekávat, a nastínit možná řešení. Zvláštní důraz bude kladen na přechodná ustanovení.

Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek:

 • osoby v právu – jejich osobnost a (ne)svéprávnost
 • typy právnických osob a systém jejich právní úpravy
 • jednání za právnickou osobu, jednání (za) podnikatele
 • smluvní a zákonné zastoupení, opatrovnictví právnické osoby
 • změny v úpravě osoby blízké
 • přechodná ustanovení k právnickým osobám
 • pojem věci v právním smyslu (res iuris), třídění věcí
 • pohledávka jako věc, cenné papíry a zaknihované cenné papíry, obchodní závod a pobočka
 • nový koncept věci movité i nemovité, nové věci nemovité (právo stavby aj.)
 • nový režim stavby
 • přechodná ustanovení k věcem, zvláště stavbám
 • právní jednání, jeho předpoklady, vlastnosti, vady (zdánlivost, absolutní / relativní neplatnost, účinnost / relativní neúčinnost) a výklad
 • soukromá vs. veřejná listina, důkazní význam listin a záznamů při provozu závodu
 • význam času v právu
 • podmínky a časová určení
 • lhůty vs. doby a jejich počítání
 • revoluce v právní úpravě promlčení a prekluze
 • přechodná ustanovení k právním jednáním, lhůtám a dobám

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit