Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Základní otázky rekodifikace práva obchodních společností - Nový zákon o obchodních korporacích

Obchodní, občanské a autorské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
04.03.2014
9.00 - cca 17.00
    —
14128

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Odborný program

Nová úprava obchodních společností je soustředěna v zákoně o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.), řada otázek je ale řešena v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) v rámci obecné úpravy právnických osob, resp. korporací (a částečně též spolků). Význam mají též ustanovení nového rejstříkového zákona (č. 304/2013 Sb.), zvláštních zákonů s vazbou na právo společností (např. zákona o investičních společnostech a investičních fondech – č. 240/2013 Sb.), předpisů procesních (např. zákona o zvláštních řízeních soudních – č. 292/2013 Sb.) či podzákonných (např. nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se upravují mimo jiné některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků). Systém právní úpravy použitelný na obchodní společnosti se tím vrství a komplikuje. Nemluvě o bezpočtu výkladových nejasností, které se pojí s jednotlivými novými pravidly. Cílem semináře je seznámit účastníky s principy a základy této reformy práva obchodních společností, ale i upozornit na největší změny oproti dosavadnímu stavu, které nelze pominout a podcenit.

Odborný program semináře:

  • systém a struktura nové právní úpravy
  • nové rejstříkové právo
  • povinnost přizpůsobit právní poměry obchodních společností nové úpravě (lhůty a výkladové problémy)
  • změny v úpravě jednání za společnost, nová úprava konfliktu zájmů, vnitřního obchodování
  • nové pojetí smlouvy o výkonu funkce a odměňování, souběhy funkcí
  • změny v úpravě odpovědnosti členů orgánů společností a jejich ručení za dluhy společnosti, nová rizika
  • nové koncernové právo, nové možnosti a nová rizika pro vlivnou, ovládající a řídící osobu
  • podíl / akcie ve společném jmění manželů
  • základní změny v úpravě SRO (nové možnosti v úpravě práv a povinností společníků, nová rizika pro společníky i nabyvatele podílů, zrušení minimálního základního kapitálu a rezervního fondu, kmenový list, novinky v úpravě převodu podílu)
  • základní změny v úpravě AS (druhy akcií, jejich převod, nová úprava práv akcionářů, rozdělení a výplata zisku a jiných vlastních zdrojů, změny ve struktuře a působnosti orgánů, monistický a dualistický systém)

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit