Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Doručování písemností, elektronická komunikace, povinné datové schránky
- Pro veřejnou správu, advokáty, daňové poradce a další podnikatele

Procesní, správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
22.10.2013
9.00 - cca 15.00
    —
13182

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Doprava na místo
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

Mgr. František Korbel, Ph.D.

Advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS v Praze. V letech 2007 – 2013 náměstek pro legislativu a informatiku několika ministrů spravedlnosti. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády. Člen rozkladové komise prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, Úřadu vlády, Ministerstva financí a poradní komise Ministra spravedlnosti. Vysokoškolský učitel na katedře správního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Přední odborník na právo na informace. Problematiku práva na informace přednáší dlouhodobě od studentů výběrového semináře Právo na informace, přes posluchače z řad povinných subjektů až po soudce v rámci Justiční akademie. Podílí se na tvorbě a prosazování českého eGovernmentu. Je autorem a spoluautorem řady publikací, spoluautorem návrhu zákona o registru smluv. Zakládající člen společné výkladové skupiny Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti k zákonu o datových schránkách. Člen pracovní skupiny eIDAS Ministerstva vnitra pro elektronické doručování. Působí jako člen pracovní skupiny Ministerstva vnitra pro registr smluv a spoluautor metodiky k tomuto zákonu.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.

Odborný program

Seminář podává podrobný výklad reformy doručování v justici i ve veřejné správě podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (zákon o datových schránkách), souhrnné novely občanského soudního řádu, správního řádu a daňového řádu s důrazem na elektronické prvky vedení spisu a komunikace. Reaguje na uplynutí přechodného období 3 let pro povinné zavedení datových schránek pro advokáty a daňové poradce od 1. července 2012. Zohledňuje poslední stav právních předpisů a judikatury. Pozornost bude věnována novým elektronickým systémům v justici a veřejné správě. Představeny budou zkušenosti z praktického fungování datových schránek a hybridní pošty, problémy, s nimiž se praxe potýká a jejich řešení. Seminář se zabývá prací s elektronickými dokumenty, jejich uchováním, rozesíláním, zabezpečením a poskytuje praktické rady a doporučení pro podnikatele, advokáty, daňové poradce i veřejnou moc.

Odborný program semináře:

 • Vývoj a nedostatky právní úpravy doručování a elektronizace veřejné správy, popis změn doručování od 1. 9. 2009 – novely občanského soudního řádu a správního řádu, nový daňový řád, zákon o datových schránkách, jejich nejnovější novely a prováděcí předpisy
 • Způsoby doručování se zaměřením na novinky – doručení prostřednictvím datové schránky, doručení účastníkem řízení nebo jeho zástupcem, pořadí způsobů doručování, priorita elektronické formy
 • Adresa pro doručování a princip tzv. „povinné doručovací adresy“
 • Konkrétní postupy při doručování, obálky, uložení zásilek, náhradní doručení (doručení fikcí), vyloučení náhradního doručení, vyslovení neúčinnosti doručení, prominutí zmeškání lhůty
 • Vztahy zákona o datových schránkách k procesním předpisům, zákonu o elektronickém podpisu
 • Datové schránky – zřízení, přístup a aktivace datové schránky, povinní a dobrovolní uživatelé datových schránek, oprávněné a pověřené osoby k přístupu do datové schránky, administrátor, funkce, obsluha a údržba datové schránky, vytváření a podepisování datových zpráv, písemnosti, které lze zasílat do datové schránky, účinky doručení do datové schránky, druhy a rozdíly jednotlivých datových schránek
 • Elektronické písemnosti, konverze písemností, stejnopisy, opisy, repliky a kopie dokumentů, jejich vzájemné vztahy, využití a právní síla
 • Vztah elektronických forem komunikace k vedení správních a soudních spisů, přijímání podání, vydávání listinných a elektronických rozhodnutí a jiných aktů, vedení spisu, práce s ním a archivace.
 • Využití elektronického podpisu, elektronické značky a časového razítka
 • Doručování v soukromé sféře
 • Aktuální návrhy Ministerstva vnitra na novelizaci
 • Dotazy, diskuse, praktická doporučení a příklady

Pozn.: Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit