Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Uzavírání smluv v praxi a limitace rizik z nich vyplývajících pro neprávníky

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
01.11.2012
9.00 - cca 16.00
    —
12188

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka a partnerka LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o., rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a rozhodce Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze

Odborný program

Cílem semináře je poskytnout jeho účastníkům praktický návod, jak správně uzavírat smlouvy, zejména obchodněprávní, jakým chybám se vyvarovat při uzavírání smluv, jak odstranit nejistotu (minimalizovat rizika) při uzavírání smluv týkající se její platnosti, výhodnosti, právního režimu apod., jak do smlouvy nakumulovat co nejvíce zajišťovacích institutů, případně které z nich zvolit, zkrátka jak se co nejvíce ochránit proti druhé smluvní straně. Jednotlivá témata budou doplněna o praktická doporučení a o novinky vyplývající z návrhu nového občanského zákoníku.

Seminář je určen všem neprávníkům, kteří se v praxi zabývají uzavíráním smluv, a to nejen obchodněprávních a poskytuje jeho účastníkům porozumění možným problémům vyplývajícím z vlastních či druhou smluvní stranou předložených návrhů smluv. Seminář se pokouší pojmout jednotlivé smluvní instituty pro neprávníky srozumitelným způsobem a přiblížit jim tak někdy složité právní otázky.

Z obsahu semináře:

 • kdo je to podnikatel a kdo je oprávněn za něj jednat a zastupovat jej při uzavírání smluv (zákonné a smluvní zastoupení podnikatele – jak správně napsat plnou moc, jednání statutárních orgánů, udělování plných mocí statutárními orgány, řešení souběhu funkcí člena statutárního orgánu a tzv. zákonného zástupce apod.)
 • kdy se smlouva řídí obchodním a kdy občanským zákoníkem (lze si mezi těmito právními předpisy vybrat?)
 • lze se vyhnout některým ustanovením obchodního (občanského) zákoníku?
 • jaké smlouvy lze uzavírat (pojmenované, nepojmenované, limity při jejich uzavírání)
 • jak správně označit smluvní strany a případy neplatného označení
 • nadpis smlouvy, účel a předmět smlouvy (jak moc jej specifikovat?), definice pojmů užitých ve smlouvě
 • jakým způsobem lze uzavřít smlouvu (písemně, ústně, e-mailem, konkludentně), v jaký okamžik je smlouva uzavřena, lze smlouvu dodatečně měnit a v jaké formě?
 • obchodní podmínky (co bývá jejich obsahem, co když jsou v rozporu se smlouvou?), obchodní zvyklosti (kdy se vlastně uplatní a co to je?), vykládací pravidla (Incoterms 2010)
 • jak do smlouvy správně začlenit přílohy
 • zvláštní povaha tzv. spotřebitelských smluv
 • podmínky ve smlouvě a jejich význam
 • tzv. důvěrné informace poskytnuté v průběhu vyjednávání o uzavření smlouvy
 • smlouva o smlouvě budoucí (co, když druhá smluvní strana tzv. realizační smlouvu nepodepíše?)
 • lze odstoupit od smlouvy z důvodu tzv. finanční krize?
 • je výhodné odstoupení od smlouvy? Existuje nějaké lepší řešení, jak sankcionovat dlužníka?
 • úrok z prodlení a jeho výše (lze ji nějak ovlivnit?), vztah ke smluvní pokutě a náhradě škody
 • způsoby stanovení ceny ve smlouvě (cenová, měnová doložka apod.) a možné způsoby placení (zejména limity plateb v hotovosti, výhody dokumentárního akreditivu)
 • optimalizace smluvních sankcí
 • zajišťovací instituty dle obchodního a občanského zákoníku (např. ručení, bankovní záruka, smluvní pokuta, uznání závazku, zástavní právo, podzástavní právo, zadržovací právo, srážky ze mzdy apod.)
 • technické aspekty zabezpečení smlouvy proti jejich jednostranným změnám
 • podpis smlouvy (různé dodatky u podpisu smluvních stran, musí být u podpisu razítko či označení funkce?), okamžik uzavření smlouvy (otázka zpětné účinnosti smlouvy)
 • doložka o řešení sporů
 • zásadní změny po rekodifikaci soukromého práva (po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku)

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit