Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Odpovědnost za škodu (nejen) v obchodním právu s výhledem na stav po rekodifikaci

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
14.05.2012
9.00 - cca 16.30
    —
12086

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Odborný program

Cílem semináře je provést účastníky bohatou judikaturou Nejvyššího soudu ČR k četným aspektům odpovědnosti za škodu v obchodněprávních i jiných vztazích, do nichž podnikatelé vstupují, a varovat je před novými trendy ve vývoji doktrinálního i soudního nazírání na předpoklady i rozsah odpovědnosti, ze kterých vyplývají nemalá praktická rizika, jež by podnikatelé (ani jejich ekonomičtí či právní poradci) neměli podceňovat. Výklad přiměřeně zohlední i stav právní úpravy po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, aby se posluchači mohli včas připravit na hlavní změny, které si jeho přijetí vyžádá.

Seminář se postupně zaměří na následující okruhy:

 • úskalí aplikovatelného práva aneb kdy se odpovědnost podnikatele řídí obchodním, kdy občanským zákoníkem a jaký je v tom rozdíl
 • co vše je právní povinnost, jejíž porušení založí odpovědnost, aneb i porušení smlouvy s A může založit odpovědnost vůči B a kam až sahá obecná povinnost neškodit
 • co vše dle judikatury vs. teorie je / není škodou (pouhé rozšíření pasiv, citové strádání, budoucí ušlý zisk, škoda na podniku, reflektovaná škoda, zhoršená prodejnost, škoda na akcii / obchodním podílu)
 • nové trendy v posuzování příčinné souvislosti (praktický přínos teorie ochranného účelu aneb může znalec či poradce za to, že jsme si domluvili nevýhodnou cenu či smlouvu?)
 • úskalí (ne)předvídatelnosti škody aneb musím tušit, že jsem neznámého účastníka dopravní nehody, kterou jsem zavinil, zdržel od „obchodu století“ a připravil o miliónové zisky?
 • limity smluvní volnosti ohledně rozsahu náhrady aneb jak je to tedy s limitací předem?
 • promlčení práva na náhradu aneb kdy se poškozený o škodě dozví?
 • culpa in contrahendo aneb pozor na odpovědnost za nefér jednání o smlouvě (mohu jednání jen tak ukončit?)
 • odpovědnost za neplatnou smlouvu aneb jak moc může za neplatnost jen jedna strana
 • odpovědnost daňových poradců, advokátů, znalců aneb jak moc se bát radit
 • odpovědnost za péči řádného hospodáře aneb jak moc se bát stát členem orgánu
 • vybrané další aktuální otázky
 • nový občanský zákoník a konec jednotného civilního deliktu anebo co dobrého / zlého z toho vzejde?

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit