Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Řízení o veřejné podpoře před Evropskou komisí

Evropské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
14.11.2005
9.00 - cca 14.00
    —
5197

Svaz českých a moravských výr. družstev
(SČMVD), Václavské nám. 21, Praha 1

Doprava na místo
Dopravní spojení: Metro trasa C, stanice Muzeum; metro trasa A, stanice Můstek, východ směr Václavské náměstí (vchod z Jindřišské ulice vedle bývalého OD KRONE)

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Michael Kincl

Veřejné podpoře se věnuje od roku 2000, kdy začal pracovat jako právník a zástupce ředitele odboru veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V současné době působí na Nejvyšším soudu ČR jako poradce pro judikaturu. Autor řady odborných článků a několika monografií zaměřených na problematiku veřejné podpory. Zpracovává odborné expertízy a vykonává metodické poradenství v oblasti veřejné podpory. Působil v České asociace pro soutěžní právo.

Odborný program

Evropská komise je v rámci EU jediným orgánem, který posuzuje slučitelnost veřejné podpory poskytované na území jednotlivých členských států se společným trhem. Toto posuzování probírá v rámci speciálních řízení, kde jsou podrobně rozvedena práva a povinnosti nejen členských států - poskytovatelů veřejné podpory, ale i subjektů, které mohou být rozhodnutím Evropské komise dotčeny (příjemci veřejné podpory, konkurenti příjemců veřejné podpory, podnikatelské svazy apod.) V rámci semináře budou podrobně rozebrána práva a povinnosti subjektů účastnících se řízení o veřejné podpoře před Evropskou komisí vyplývající z čl. 88 Smlouvy o založení Evropského společenství a příslušných procedurálních nařízení (nařízení Rady ES č. 659/1999, kterým se stanoví pravidla pro provádění čl. 88 Smlouvy o založení Evropského společenství a nařízení Evropské komise č. 794/2004, které implementuje nařízení č. 659/1999). Tato problematika bude dána do souvislosti se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje. Výklad bude konkretizován na typech rozhodnutí vydávaných Evropskou komisí.

Odborný program semináře:  Vymezení základních pojmů.  Čl. 88 Smlouvy o založení Evropského společenství, jednotlivá práva a povinnosti z tohoto článku vyplývající.  Nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví pravidla pro provádění čl. 88 Smlouvy o založení Evropského společenství. Nařízení Evropské komise č. 794/2004, kterým se implementuje nařízení č. 659/1999.  Druhy řízení o veřejné podpoře před Evropskou komisí: a) řízení ve věcech notifikované veřejné podpory

  • předběžný přezkum notifikace
  • formální vyšetřovací procedura b) řízení o protiprávní veřejné podpoře c) řízení v případech zneužití veřejné podpory d) řízení týkající se existujících programů veřejné podpory.  Práva třetích stran (konkurenti příjemce veřejné podpory, podnikatelské svazy apod.) v řízení před Evropskou komisí. Stížnosti na protiprávní veřejnou podporu. Obrana v případech zneužití veřejné podpory. Kroky proti existujícím programům veřejné podpory.  Soudní přezkum rozhodnutí Evropské komise.  Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje. Vnitrostátní povinnosti poskytovatelů a příjemců veřejné podpory. Role Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jako monitorující jednotky.  Úloha národních soudů v oblasti veřejné podpory.  Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit