Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

PROBLEMATIKA VEŘEJNÉ PODPORY V PRÁVU EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

Evropské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
14.03.2005
9.00 - cca 14.00
    —
5075

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Michael Kincl

Veřejné podpoře se věnuje od roku 2000, kdy začal pracovat jako právník a zástupce ředitele odboru veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V současné době působí na Nejvyšším soudu ČR jako poradce pro judikaturu. Autor řady odborných článků a několika monografií zaměřených na problematiku veřejné podpory. Zpracovává odborné expertízy a vykonává metodické poradenství v oblasti veřejné podpory. Působil v České asociace pro soutěžní právo.

Odborný program

Soutěžní pravidla EU brání členským státům a od nich odvozeným či jimi kontrolovaným subjektům (ústřední orgány státní správy, územní samosprávy, státní podniky, podniky se státní účastí, společnosti pod kontrolou samospráv, státní fondy aj.) v narušování soutěže spočívající ve zvýhodňování jednotlivých podniků nebo odvětví výroby. Česká republika jako plnoprávný člen EU musí tato pravidla bez výjimky respektovat. Zákaz poskytování veřejné podpory však není absolutní. Smlouva o založení Evropského společenství z něj připouští určité výjimky. Ty buď vyplývají přímo z této smlouvy, nebo o nich může rozhodnout Evropská komise. Seminář bude orientován prakticky na problematiku veřejné podpory s rozborem rozhodovací praxe Evropské komise, Soudu I. instance a Evropského soudního dvora. Jeho cílem je seznámit jednotlivé aktéry procesu poskytování veřejné podpory (poskytovatelé, příjemci, konkurenti příjemců veřejné podpory) s aplikační praxí uvedených orgánů a s jejich právy a povinnostmi, které pro ně z příslušných předpisů práva ES vyplývají.

  • Článek 87 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství. Vymezení jednotlivých znaků veřejné podpory se zaměřením na rozhodovací praxi Evropské komise, Soudu I. instance a Evropského soudního dvora. Zatížení veřejných rozpočtů jako esenciální znak veřejné podpory - rozsudek Evropského soudního dvora C - 379/98 Preussen Elektra AG v Schleswag AG. Příklady forem veřejné podpory.
  • Opatření veřejnou podporu nezakládající. Obecná opatření, princip soukromého investora, princip soukromého věřitele. Pravidlo de minimis. Služby obecného hospodářského významu. Rozsudek Evropského soudního dvora C - 280/00 (Altmark).
  • Výjimky z obecného zákazu poskytování veřejné podpory. Čl. 87 odst. 2 a 3 Smlouvy o založení Evropského společenství. Příklady z rozhodovací praxe orgánů Společenství. Skupinové výjimky ze zákazu veřejné podpory.
  • Příklady z aplikační praxe: ˇ Privatizace. Postupy privatizace neobsahující prvky veřejné podpory. Očistné operace před privatizací. Rozbor rozhodnutí Evropské komise č. 2000/647/EC - veřejná podpora společnosti TASQ SA a rozhodnutí č. 1999/720/EC, ECSC - veřejná podpora v souvislosti s privatizací společnosti Gröditzer Stahlwerke GmbH. Srovnání s praxí v ČR. ˇ Záchrana a restrukturalizace společností v obtížích z veřejných rozpočtů. Nový předpis č. 2004/C 244/02. Rozbor rozhodnutí Evropské komise č. 2001/695/EC - veřejná podpora společnosti Philipp Holzmann AG. ˇ Prodeje pozemků a budov orgány veřejné moci včetně zavádění infrastruktury do pozemků. Rozhodnutí Evropské komise č. 2001/102/EC - veřejná podpora společnosti Lenzing Lyocell GmbH & Co. ˇ Daňová opatření z pohledu pravidel v oblasti veřejné podpory.
  • Současné trendy v poskytování veřejné podpory v rámci EU. Plánované legislativní změny.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit