Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

NOVÝ SPRÁVNÍ ŘÁD

Procesní právo (dvoudenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
12.10.2004, 19.10.2204
9.00 - cca 14.30 po oba dny
    —
4198

MV CENTRUM
Na Strži 63, Praha 4

Doprava na místo
metrem trasa C, výstup stanice Pankrác

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Myron Zajonc

dlouholetý lektor a zkušební komisař, působí ve státní správě v odboru všeobecné správy, autor mnoha metodických pokynů v oblasti správního řádu, přestupkového práva a řízení o přestupcích

Odborný program

Obsahem semináře bude výklad vybraných ustanovení nového správního řádu č. 500/2004 Sb., který nabude účinnosti 1. 1. 2006 a tzv. doprovodného zákona k novému správnímu řádu č. 501/2004 Sb.

Odborný program semináře:

 • Základní zásady činnosti správních orgánů
 • Obecná a zvláštní ustanovení o správním řízení
  - příslušnost správních orgánů
  - vyloučení z projednávání a rozhodování věci
  - vedení řízení a úkony správních orgánů
  - doručování
  - účastníci řízení a zastoupení
  - lhůty a počítání času
 • Postup před zahájením řízení
 • Průběh řízení v prvním stupni
 • Správní rozhodnutí
 • Odvolací řízení
 • Ochrana před nečinností
 • Přezkumné řízení
 • Obnova řízení a nové rozhodnutí
 • Exekuce
 • Zvláštní ustanovení o správních orgánech, o postupu před zahájením řízení, o některých řízeních, o některých rozhodnutích, o přezkoumávání rozhodnutí, dotčené orgány apod.
 • Vyjádření, osvědčení a sdělení
 • Veřejnoprávní smlouvy
 • Opatření obecné povahy
 • Vybraná ustanovení zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím správního řádu
 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit