Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ PODPORY V EU

Evropské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
15.04.2004
9.00 - cca 14.00
    —
4073

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Michael Kincl

Veřejné podpoře se věnuje od roku 2000, kdy začal pracovat jako právník a zástupce ředitele odboru veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V současné době působí na Nejvyšším soudu ČR jako poradce pro judikaturu. Autor řady odborných článků a několika monografií zaměřených na problematiku veřejné podpory. Zpracovává odborné expertízy a vykonává metodické poradenství v oblasti veřejné podpory. Působil v České asociace pro soutěžní právo.

Odborný program

Problematika regulace poskytování veřejné podpory je nedílnou součástí komplexní ochrany hospodářské soutěže v rámci EU. Vstupem ČR do EU bude tato problematika nabývat na svém významu. V rámci semináře budou probrány aktuální otázky týkající se poskytování veřejné podpory v EU s přihlédnutím k rozhodovací praxi Evropské komise (EK), Evropského soudního dvora (ESD), Soudu I. Instance. Rovněž bude pojednáno o aplikaci pravidel v oblasti veřejné podpory ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Důkladně bude probráno řízení před EK včetně jeho srovnání s řízením před ÚOHS. Účastníci semináře se rovněž dozvědí, že znalost pravidel v oblasti veřejné podpory je důležitou součástí konkurenčního boje. Z tohoto důvodu budou také detailně probrána práva třetích stran v řízení před EK a možnosti obrany proti poskytnuté veřejné podpoře.

Odborný program semináře:

  • Pojem veřejná podpora, jeho vymezení podle článku 87 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství, jednotlivé definiční znaky veřejné podpory s přihlédnutím k rozhodovací praxi EK a ESD. Konfrontace se zákonem č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, ve znění zákona č. 130/2002 Sb.
  • Individuální a obecné výjimky při poskytování veřejné podpory. Demonstrace na konkrétních příkladech.
  • Vymezení nejfrekventovanějších forem veřejné podpory. Příklady z rozhodovací praxe EK. Praktická aplikace pravidel veřejné podpory ze strany EK.
  • Řízení před EK. Srovnání s řízením před ÚOHS. Povinnosti poskytovatelů a příjemců veřejné podpory.
  • Práva třetích stran (konkurentů příjemce veřejné podpory apod.) v řízení před EK. Možnosti obrany proti poskytnuté veřejné podpoře.
  • Změny v poskytování veřejné podpory po vstupu ČR do EU.
  • Současná politika EK v oblasti veřejné podpory.
  • Diskuse a odpovědi na dotazy účastníků semináře k dané problematice.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit