Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

KURZ PRO PŘÍPRAVU CELNÍCH AGENTŮ (DEKLARANTŮ) S DŮRAZEM NA LEGISLATIVU UPLATŇOVANOU PO VSTUPU DO EU (3/3)
Část III: CELNÍ TARIFY ČR A EU

Finanční právo (III. část kurzu)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
22.10.2003, 12.11.-13.11.2003, 25.-27.11.2003
9.00 - cca 16.00 po všech 6 dnů
    —
31603

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Vladimír Hyška

přední odborník v oblasti celního tarifu

JUDr. Karel Neubauer

přední odborník v oblasti celního tarifu

JUDr. Pavel Polák

pracovník Celní správy - Generálního ředitelství cel, specialista na zbožovou nomenklaturu

PhDr. Adolf Šalek

pracovník Celní správy - Generálního ředitelství cel, specialista na zbožovou nomenklaturu

Odborný program

Informace o kurzu

Na základě mnohaletých zkušeností v této oblasti jsme ve spolupráci se špičkovými odborníky a v oboru celního práva, celní politiky a celního tarifu nejuznávanějšími kapacitami u nás, připravili kurz, který svojí obsahovou i proporční náplní plně odpovídá požadavkům praxe i vysokým nárokům kladeným na současné celní deklaranty. Obsah celého kurzu je zaměřen na perspektivu dalšího vývoje v této oblasti po vstupu ČR do EU.

 • I. část (2 dny) - Preferenční obchod před a po vstupu ČR do EU
 • II. část (4 dny) - Celní legislativa
 • III. část (6 dnů) - Celní tarify ČR a EU

Z kurzu se můžete zúčastnit kterékoliv části samostatně (dle vašeho výběru). Pokud se zúčastníte všech tří částí a poté složíte zkoušku před komisí, získáte osvědčení s celostátní platností podle akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

V tomto on-line katalogu jsou uvedeny jednak všechny tři části jednotlivě, jednak celý cyklus dohromady jako samostatné položky k objednání (jednotlivé části mají jinou cenu a variabilní symbol než celý cyklus).

Část III: CELNÍ TARIFY ČR A EU: NOMENKLATURNÍ ČÁST CELNÍHO SAZEBNÍKU ČR A EU - ZÁKLADY CELNÍHO A DAŇOVÉHO ZBOŽÍZNALSTVÍ

Pozn: Úvodní přednáška této části (22.10.) je záměrně předsunuta před části I. a II. kompletního kurzu.

Tato třetí část je určena široké uživatelské veřejnosti, zejména pro obchodníky, dovozce a vývozce zboží, celní deklaranty, speditéry, přepravce , ale i výrobce, plátce DPH a další profese.

Výuka je zaměřena na získání základních informací o současném stavu této problematiky s důrazem na perspektivu vývoje po vstupu ČR do EU. Osnova obsahuje látku a informace, které zůstanou platné v každém případě i po vstupu do EU, včetně nomenklatury HS/KN, která bude používána pro statistiku intrakomunitárního obchodu (INTRASTAT) a jejíž použití se tak rozšíří i na ostatní subjekty, tedy i ty, které dosud neprovozovaly zahraniční obchod.

Odborný program části III:

1. ÚVOD DO CELNÍCH SAZEBNÍKŮ ČR A EU (VSTUPNÍ PŘEDNÁŠKA)
Vstupní přednáška 22. října uvede účastníky kurzu do problematiky celně tarifních systémů ČR a EU, které jsou oba založeny na nomenklatuře Harmonizovaného systému (HS) popisu a číselného označování zboží rozšířeného o Kombinovanou nomenklaturu (KN) EU.

 • Právní aspekty klasifikace zboží a její význam na cla, daně a ostatní celní předpisy
 • Konstrukce položky celního sazebníku (nomenklatury):
  vývoj celních nomenklatur - BTN, NRCS, HS, KN; skladba číselného kódu (čísla HS, položky HS, podpoložky KN); význam a struktura poznámek ke třídám a kapitolám (poznámky k HS, doplňkové poznámky ke KN, interpretační poznámky)
 • Všeobecná pravidla pro interpretaci HS:
  význam, závaznost, posloupnost; výklad jednotlivých pravidel a příklady jejich aplikace
 • Principy tarifování zboží
 • Třídění a popis zboží pro účely sazebního zařazení
 • Základní zásady posuzování a popisu zboží (postup při sazebním zařazování zboží)
 • Celní sazby:
  vývoj a druhy celních sazeb (specifické, valorické, kombinované); členění celních sazeb (všeobecné, smluvní, preferenční); všeobecná pravidla pro interpretaci celních sazeb
 • Český integrovaný tarif nyní a po vstupu do EU
  Český integrovaný tarif - základní informace; význam, funkce, formy (databáze, tištěná forma, pomůcka); úvodní část ČIT a jeho popis; nomenklaturní část - doplňkové kódy; tarifní část - preferenční celní sazby, preferenční snížení cla, DPH, SPD; předpisová část, způsob kódování informací, druhy odkazů
 • Celní sazebník EU (po vstupu do EU)
  založen na Kombinované nomenklatuře; jiná struktura a výše sazeb
 • Uživatelský společný integrovaný tarif EU - TARIC
  princip, konstrukce, formy TARICu; druhy opatření EU při dovozu a vývozu zboží zapracované v TARICu - (kvóty, licence, stropy, CITES, Dual use goods); principy fungování

Na dalších přednáškách se účastníci podrobně seznámí s tříděním zboží, zejména s kritérii, podle nichž je uvedené zboží v celním sazebníku utříděno, se zvláštním zaměřením na odlišnosti v pojmosloví, které celní sazebník užívá odlišně od tuzemských pravidel.

2. ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBKY, VÝROBKY Z KŮŽÍ, DŘEVA, PAPÍRU A TEXTILNÍCH MATERIÁLŮ

 • Živočišné produkty
 • Rostlinné produkty
 • Tuky a oleje, výrobky vzniklé jejich štěpením, upravené jedlé živočišné tuky nebo vosky
 • Výrobky potravinářského průmyslu, nápoje, lihové tekutiny, ocet, tabák a vyrobené tabákové náhražky
 • Krmiva
 • Kůže a kožešiny a výrobky z nich
 • Dřevo a dřevěné výrobky
 • Papír a výrobky z papíru
 • Polygrafické výrobky
 • Textilní materiály a výrobky
 • Obuv

3. CHEMICKÉ VÝROBKY, VÝROBKY Z KERAMIKY A SKLA

 • Chemicky čisté anorganické látky
 • Chemicky čisté organické látky
 • Chemické směsi a chemické výrobky, filmy apod.
 • Zařazování jedů a zdraví škodlivých látek
 • Výrobky plastikářského a gumárenského průmyslu
 • Výrobky z nerostných hmot
 • Keramické a sklářské výrobky

4.DRAHÉ A OBECNÉ KOVY A VÝROBKY Z NICH, STROJE, PŘÍSTROJE A DOPRAVNÍ PROSTRĚDKY

 • Drahé kovy a výrobky z nich
 • Obecné kovy a výrobky z nich
 • Hutní materiál a jeho zařazování
 • Nástroje a nářadí, jejich rozdělení a tarifování
 • Stroje pohonné a pracovní
 • Výpočetní a kancelářská technika
 • Elektrické přístroje a zařízení, sdělovací technika
 • Dopravní prostředky železniční, silniční, letecké a vodní
 • Přístroje a nástroje optické, navigační, lékařské, zkušební, měřící a analýzní

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit