Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví v roce 2011

Daně, účetnictví (konzultační seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
12.05.2011
9.00 - cca 17.00
    —
11010

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Doprava na místo
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

Ing. Vlastimil Bachor

dlouholetý vedoucí pracovník oddělení legislativy daně z příjmů právnických osob Ministerstva financí, přední odborník na daň z příjmů právnických osob, který se podílel na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho novel v oblasti zdaňování obchodních společností a družstev

Ing. Václav Benda

BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

Ing. Petr Ryneš

auditor, ved. pracovník firmy EURO - Trend Audit, a.s.

Odborný program

Výklad a diskuse budou zaměřeny zejména na:

ZÁKON O DPH - výklad k DPH bude zaměřen především na změny v uplatňování DPH od 1. 4. 2011 a některé další aktuální problémy podle právní úpravy platné k datu konání semináře. Výklad se z hlediska DPH bude týkat zejména těchto oblastí:
• základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
• praktické dopady změn v oblasti opravy základu daně a výše daně,
• opravu výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení v roce 2011,
• změnu pravidel pro uplatňování nároku na odpočet daně v roce 2011,
• zvláštní režim přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění,
• změny v oblasti správy DPH, včetně ručení za nezaplacenou daň.

ZÁKON O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB - výklad zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění platném v roce 2011, zaměřený na zdanění příjmů obchodních společností a družstev. Výklad bude zaměřen zejména na:

 • Daňové a nedaňové výdaje (náklady)
  • základní principy
  • úpravy výsledku hospodaření na základ daně – připočitatelné a odčitatelné položky
  • základní charakteristika daňově uznatelných a neuznatelných výdajů (nákladů) – specifika: uznatelné podle zaúčtování, uznatelnost limitována nebo věcně omezena, uznatelné při zaplacení, stanovené speciálně pro daňové účely
  • uplatňování pohledávek a opravných položek v základu daně z příjmů
 • Dodanění neuhrazených závazků, osvobození dividendových příjmů a příjmů z prodejů majetkových účastí
 • Informace o přístupech k nové úpravě daní z příjmů a pojistného

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE - výkladová část k účetnictví se bude věnovat problematice podvojného účetnictví pro rok 2011 (změny zákona o účetnictví, vyhlášky a standardů) s přihlédnutím ke změnám daňových předpisů a obchodního práva a informacím k účetní závěrce za rok 2010. Výklad bude zaměřen zejména na:
• výklad k vybraným ustanovením zákona o účetnictví včetně změn platných od začátku roku 2011,
• připravované změny zákona o účetnictví,
• změny v prováděcí vyhlášce pro podnikatele pro rok 2011,
• změny v Českých účetních standardech platných pro rok 2011,
• vybrané problémy účetní závěrky za rok 2010,
• další účetní aktuality a informace k připravovaným změnám v účetní legislativě.

Účastníci semináře obdrží podkladové materiály včetně prezentací k semináři v tištěné formě, podle které budou prováděny výklady a vysvětlovány praktické aplikace zákonů.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit