Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Veřejné cesty na soukromých pozemcích

Procesní a správní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
12.10.2010
9.00 - cca 16.00
    —
10245

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Doprava na místo
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

Mgr. Karel Černín, Ph.D.

asistent soudce Nejvyššího správního soudu

Mgr. David Slováček

právník Kanceláře veřejného ochránce práv, zkušený lektor a specialista na veřejné i soukromé právo. Ve své dosavadní práci pro veřejného ochránce práv se prakticky zabývá právem poskytování dotací. Specializuje se rovněž na problematiku místních a účelových komunikací, ochrany spotřebitele, odškodňování za chybný výkon veřejné moci a další agendy. Má rovněž předchozí zkušenosti z advokacie a advokátní zkoušky.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.

Odborný program

Obsahem semináře bude seznámení se základy právního režimu místních a účelových komunikací (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích) s následným praktickým procvičením na modelových případech nejčastějších konfliktních situací. Účelové komunikace existují většinou na pozemcích soukromých osob, přičemž konflikty mezi vlastníky pozemků a uživateli komunikace jsou povinny řešit silniční správní úřady (tzn. všechny obce). Jedná se o složitou, avšak pro každého osvojitelnou agendu. Cílem semináře je pochopení a zvládnutí základních procesů, a to jak z pohledu veřejné správy, tak z pohledu advokátů účastníků správních řízení.

Seminář je určen úředníkům obecních a krajských úřadů pověřených výkonem agendy silničního správního úřadu, dále pak starostům malých obcí, kteří nemají profesionální aparát a vykonávají uvedenou agendu osobně, a v neposlední řadě advokátům (popř. podnikovým právníkům), na něž se účastníci sporů o užívání cest nejčastěji obracejí.

Z obsahu semináře:

 • Proč musí konflikty ohledně komunikací řešit obce? Působnost jednotlivých úřadů na poli pozemních komunikací.
 • Jak poznat místní komunikaci ?
 • Jak poznat účelovou komunikaci (4 znaky) ?
 • Podrobný popis všech čtyř znaků: reálnost cesty v terénu, spojnice k nemovitostem, konkludentní souhlas vlastníka, nutná komunikační potřeba.
 • Vznik a zánik pozemní komunikace.
 • Spory o existenci pozemní komunikace (deklaratorní správní řízení).
 • Překážky na pozemní komunikaci a jejich odstraňování (včetně vraku vozidla).
 • Státní dozor na komunikaci.
 • Pokuty a deliktní řízení.
 • Umisťování dopravních značek.
 • Lesní cesty.
 • Ochrana komunikací ve stavebních a jiných podobných řízeních u stavebních úřadů.
 • Kdo vlastní pozemní komunikace (spory o vlastnictví komunikace řeší civilní soudy, nicméně základní orientaci v této problematice potřebují nejen advokáti, ale i úředníci).
 • Pozemní komunikace v judikatuře českých soudů (jak prakticky využít judikaturu od první republiky až do současnosti).
 • Pozemní komunikace v činnosti veřejného ochránce práv.
 • Diskuze nad problémy vznesenými účastníky semináře.

Pozn.: Tento seminář byl předložen k akreditačnímu řízení Ministerstva vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit