Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zadávání veřejných zakázek pohledem aktuální judikatury
Rozbor vysoce aktuální evropské i české vnitrostátní soudní rozhodovací praxe včetně komentáře a úvah o důsledcích do budoucí aplikační praxe

Další právní normy (seminář)

Termíny

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
30.09.2009
9.00 - cca 16.00
    —
9279

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální
07.12.2009
9.00 - cca 16.00
    —
9280

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. David Raus, Ph.D.

předseda senátu Krajského soudu v Brně dočasně přidělený k Nejvyššímu soudu ČR, vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Odborný program

Exkluzivně pojatý seminář pro omezený počet posluchačů, vedený soudcem výlučného specializovaného senátu zabývajícího se přezkumem správních rozhodnutí orgánu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, který je též spoluautorem komentářů k posledním dvěma českým zákonům o veřejných zakázkách, bude zaměřen na aktuální soudní rozhodnutí, jejich podrobný rozbor a význam pro navazující aplikační praxi, na zobecnění závěrů aktuální judikatury pro postupy zadavatelů do budoucna, na související výklad klíčových a problematických ustanovení zákona o veřejných zakázkách a na řešení modelových situací, k nimž v rámci zadávacích řízení může docházet. Interaktivní metoda semináře umožní posluchačům aktivně zasahovat svými dotazy a názory do průběhu semináře a podílet se na řešení modelových případů.

Seminář je určen právním i jiným specialistům věnujícím se problematice zadávání veřejných zakázek, zástupcům subjektů, které mají povinnost při zadávání veřejných zakázek postupovat podle zákona o veřejných zakázkách, všem podnikatelům, kteří se ucházejí o veřejné zakázky, a nejširší odborné veřejnosti.

Z obsahu:

  • Kdo je zadavatelem?
  • Kdy jde o veřejnou zakázku?
  • Jak stanovovat podmínky kvalifikace a jak jejich splnění hodnotit?
  • Jak předejít a jak odhalit snahy zadavatelů o diskriminaci?
  • Jak odhalit a jak doložit soulad postupu se zákonem o veřejných zakázkách?

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit