Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Řízení o veřejné podpoře před Evropskou komisí

Další právní normy (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
28.05.2009
9.00 - cca 14.00
    —
9124

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Michael Kincl

Veřejné podpoře se věnuje od roku 2000, kdy začal pracovat jako právník a zástupce ředitele odboru veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V současné době působí na Nejvyšším soudu ČR jako poradce pro judikaturu. Autor řady odborných článků a několika monografií zaměřených na problematiku veřejné podpory. Zpracovává odborné expertízy a vykonává metodické poradenství v oblasti veřejné podpory. Působil v České asociace pro soutěžní právo.

Odborný program

Evropská komise patří v oblasti veřejné podpoře k hlavním orgánům. Prakticky pouze jí přísluší rozhodovat o tom, zda určité opatření je veřejnou podporou a pokud ano, zda je slučitelné se společným trhem. Toto posuzování probíhá v rámci specifických druhů řízení, na něž se zaměřuje tento seminář.

Seminář je určen úředníkům a zaměstnancům orgánů veřejné správy, vedoucím představitelům orgánů veřejné správy, podnikatelům, poradcům, ekonomům, advokátům, právníkům, úředníkům rozhodujícím o vynakládání prostředků ze Strukturálních fondů EU a dalším zájemcům o tuto oblast.

  • Vymezení základních pojmů a vztahů.
  • Řízení o notifikované veřejné podpoře. Druhy rozhodnutí. Postup Evropské komise.
  • Řízení o protiprávní veřejné podpoře. Možná rizika, druhy rozhodnutí. Zainteresované strany a jejich oprávnění v dané oblasti. Oprávnění Evropské komise. Důsledky negativního rozhodnutí a jeho dopad na příjemce a poskytovatele veřejné podpory. Pravidla při navracení veřejné podpory.
  • Řízení v případě zneužití veřejné podpory. Druhy rozhodnutí a možné následky.
  • Řízení v případě existujících programů veřejné podpory. Existující veřejná podpora a její specifika v případě ČR a dalších nově přistoupivších států.
  • Další oprávnění Evropské komise v rámci uvedených řízení. Povinnosti poskytovatelů veřejné podpory.
  • Obrana proti rozhodnutím Evropské komise. Soudní přezkum.
  • Úloha národních soudů a předpokládaný vývoj v této oblasti.
  • Dotazy, diskuse.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit