Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Stavební zákon ve vazbě na nový správní řád

Další právní normy (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
28.02.2006
9.00 - cca 16.00
    —
6093

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Doprava na místo
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

stav. Jiří Doležal

dlouholetý vedoucí pracovník Ministerstva pro místní rozvoj, člen představenstva České společnosti pro stavební právo, dlouholetý lektor a zkušební komisař IMS Ministerstva vnitra

JUDr. Myron Zajonc

dlouholetý lektor a zkušební komisař, působí ve státní správě v odboru všeobecné správy, autor mnoha metodických pokynů v oblasti správního řádu, přestupkového práva a řízení o přestupcích

Odborný program

Seminář bude zaměřen na problematiku stavebního zákona ve vztahu k novému správnímu řádu (zákonu č. 500/2004 Sb.), který nabývá účinnosti 1. ledna 2006. Seminář je určen pro účastníky procesu přípravy, povolování a realizace výstavby, především investory, inženýrské a projekční kanceláře, autorizované inženýry, architekty a techniky činné ve výstavbě, stavební zhotovitelské firmy, reklamní agentury a pracovníky orgánů veřejné správy, zejména stavebních úřadů.

Odborný program semináře :

  • Nové a novelizované právní předpisy související s přípravou staveb a řízeními vedenými podle stavebního zákona, účinné po 1. 10. 2005
  • Vybraná ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. (nový správní řád) v aplikační praxi stavebních úřadů
  • Novela zákona č. 50/1976 Sb. (stavební zákon) k 1. 1. 2006 a její vazby na nový správní řád
  • Vybrané judikáty soudů a stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj, týkající se aplikace stavebních předpisů v praxi
  • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Pozn.: Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání. Tento seminář byl Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) ohodnocen 1 bodem.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit