Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

ABECEDA PRACOVNÍHO PRÁVA - dvoudenní seminář

Pracovní právo (dvoudenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
27.05.2024, 11.6.2024
9.00 - cca 13.30 po oba dny
    —
24228

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.

lektor, konzultant na pracovněprávní vztahy a HR, profesor pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na Právnické fakultě UK v Praze a v Brně. Na vysoké škole CEVRO Institut je garantem nové studijní specializace "Pracovněprávní vztahy a personální řízení". Je členem Legislativní rady vlády, vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy Univerzity a členem redakční rady mnoha českých i mezinárodních odborných právnických časopisů. Působí jako zprostředkovatel a rozhodce v kolektivních pracovněprávních sporech. Publikoval dosud více než 100 odborných statí a publikací v národních i mezinárodních právnických titulech. Pravidelně se účastní odborných konferencí a diskuzních pořadů věnovaných personálním vztahům. Dříve působil jako náměstek pro legislativu Ministerstva práce a sociálních věcí, kde řídil práce na klíčových novelizacích pracovněprávních předpisů a dále jako náměstek pro státní službu na Ministerstvu vnitra. Bylo mu uděleno ocenění Právník roku 2018 za Pracovní právo

Cena

Vložné: 5480 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Tento seminář prochází celé pracovní právo z pohledu zaměstnavatelů a jejich vztahů k zaměstnancům, odborových organizacím a povinnostem vůči veřejné správě. Cílem je aktualizace a inovace personálních procesů s ohledem na veškeré změny a novinky a na příklady dobré praxe a národní a komunitární judikaturu. V rámci jednotlivých institutů budou rovněž nastiňovány obecné postupy zaměstnavatele v rámci modelových situací. Seminář slouží k rozvoji ale i k udržování a získávání znalostí v oblasti lidských zdrojů v soukromé, ale i ve veřejné sféře. Seminář se skládá ze dvou samostatných, nicméně na sebe navazujících oblastí. První seminář zastřešuje problematiku vzniku pracovního poměru a pracovních podmínek. Druhý seminář je věnován skončení pracovního poměru, náhradě škody a flexibilním formám zaměstnání.

Program 1. semináře – 27. května 2024

VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU A PRACOVNÍ PODMÍNKY

 • Vznik pracovního poměru
 • Výběrová řízení
 • Uzavírání pracovních smluv
 • Převedení a přeložení zaměstnance
 • Pracovní cesty
 • Pracovní doba
 • Doby odpočinku
 • Dovolená
 • Odměňování mzdou a platem
 • Překážky v práci a náhrady při nich
 • Legislativní aktuality, poznatky z praxe
 • Diskuze, řešení modelových situací

Program 2. semináře – 11. června 2024

SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU, FLEXIBILNÍ FORMY ZAMĚSTNÁNÍ A NÁHRADA ŠKODY

 • Právní skutečnosti vedoucí ke skončení pracovního poměru
 • Dohoda o rozvázání pracovního poměru
 • Zrušení ve zkušební době
 • Výpověď, výpovědní důvody a výpovědní doba
 • Okamžité zrušení pracovního poměru
 • Neplatnost rozvázání pracovního poměru
 • Odstupné a další povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
 • Odpovědnost zaměstnavatele za škodu
 • Odpovědnost zaměstnance za škodu
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Další flexibilní formy zaměstnání
 • Legislativní aktuality, poznatky z praxe
 • Diskuze, řešení modelových situací

Účastník se může přihlásit na každý seminář zvlášť nebo absolvuje oba semináře za tuto zvýhodněnou cenu.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit