Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Aplikační problémy a poznatky z praxe ohledně transpoziční novely zákoníku práce a výhled dalších novel zákoníku práce pro rok 2024

Pracovní právo (konference)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
16.04.2024
9.00 - cca 14.30
    —
24220

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Mgr. Ing. Zuzana Ferianc

Counsel a vedoucí právního týmu, který se v rámci pražské kanceláře Baker McKenzie specializuje na oblast pracovního práva. Pracovnímu právu se věnuje více než 10 let a poskytuje v této oblasti klientům právní poradenství v různých záležitostech, jako je například příprava pracovních smluv, vnitřní předpisy, ukončení pracovního poměru, realizace propouštění zaměstnanců a plánů restrukturalizace, hromadné propouštění, převody zaměstnanců podle pravidel TUPE (zachování práv zaměstnanců po převodu podniku), případy diskriminace nebo obtěžování, kolektivní vyjednávání nebo zakládání evropské rady zaměstnanců. Poskytuje také právní poradenství klientům v otázkách imigračního práva a vysílání zaměstnanců k výkonu pracovní činnosti. Je členkou České advokátní komory a Slovenské advokátní komory a poskytuje klientům poradenství podle českého i slovenského právního řádu. Je autorkou četných článků zaměřených na různá pracovněprávní témata a pravidelně poskytuje školení vybraným klientům v otázkách pracovního práva a je opakovaně doporučována předními mezinárodními hodnotícími publikacemi (Chambers Europe, Legal 500) jako přední odbornice na pracovní právo v ČR.

Mgr. Marie Janšová

specialistka a doporučovaná advokátka v oblasti pracovního práva; v roce 2022 jí bylo uděleno ocenění Právník roku v oblasti pracovního práva. Od roku 2016 působí jako partnerka v advokátní kanceláři LEGALITÉ. Zaměřuje se na poskytování právního poradenství v oblasti pracovního práva, včetně pracovněprávních aspektů obchodních transakcí, problematiky přechodu práv a povinností, digitalizace HR agendy, specifik právních vztahů s manažery, poradenství v oblasti odměňování a ochrany know-how, kolektivního vyjednávání a zastupování v pracovněprávních sporech a v řízení před správními orgány. Dále se specializuje na právní vztahy statutárních orgánů korporací, ochranu osobních údajů a spornou agendu. Je členkou Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (AKV), členkou představenstva za Českou republiku v European Employment Law Association (EELA) a předsedkyní představenstva Czech Employment Lawyers Association (CzELA). Mezinárodními právnickými ratingovými publikacemi je pravidelně řazena mezi nejdoporučovanější pracovněprávní specialisty (Chambers Europe, Who’s Who Legal). Pravidelně přednáší a publikuje; je spoluautorkou Komentáře k zákoníku práce (C.H.Beck, 2018 a 2022).

JUDr. Bc. Michal Peškar

Partner v advokátní kanceláři Randl Partners. Při svém mnohaletém působení v oblasti pracovního práva se zaměřuje zejména na oblast pracovní doby, a to včetně podrobných propočtů a návrhů složitých harmonogramů směn, a související otázky ohledně dovolené, odměňování, ukončování pracovních poměrů, překážek v práci, pracovnělékařské služby, elektronizace v HR a alkoholu a jiných návykových látek na pracovišti. Na rozdíl od velké části právníků se matematiky nebojí, a naopak ji při své práci rád využívá. Je také předsedou a členem kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (AKV), členem České advokátní komory, Evropské asociace právníků specializujících se na pracovní právo (EELA) a České asociace advokátů specializujících se na pracovní právo (CzELA). Pravidelně přednáší a publikuje a je doporučován jako přední odborník na pracovní právo v Chambers Europe Guide.

Mgr. Martina Šumavská

Advokátka, která se ve své praxi specializuje primárně na pracovní právo a cizinecké právo. Od roku 2019 spolupracuje s advokátní kanceláří GT Legal, přičemž z předchozích let má zkušenosti z působení v mezinárodní advokátní kanceláři a na Oblastním inspektorátu práce pro Středočeský kraj, oddělení inspekce nelegálního zaměstnávání. Pravidelně se věnuje publikační a přednáškové činnosti se zaměřením na pracovněprávní tematiku, včetně zaměstnávání cizinců. Je členkou Czech Employment Lawyers Association (CzELA) a European Employment Lawyers Association (EELA), sdružující advokáty specializované na pracovní právo.

Cena

Vložné: 3390 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Určeno pro: personalisty, HR manažery, HR pracovníky, vedoucí pracovníky, podnikové právníky

Agentura BOVA ve spolupráci s Czech Employment Lawyers Association, spolkem sdružujícím přední české advokáty specializující se na pracovní právo (www.czela.cz) Vás zvou na společný prakticky zaměřený seminář na téma Aplikační problémy a poznatky z praxe ohledně transpoziční novely zákoníku práce a výhled dalších novel zákoníku práce pro rok 2024.

České pracovní právo doznalo zásadních změn novelou zákoníku práce účinnou z převážné části od 1. 10. 2023. Ať už jde o digitalizaci HR agendy, nová pravidla pro práci na DPP a DPČ či o home office, změn bylo velké množství. Další – jako revoluční ručení za mzdy ve stavebnictví či kontroverzní pravidla pracovní doby některých zaměstnanců ve zdravotnictví – následovaly hned vzápětí. Ještě přitom ani nedosedl prach na posledních novelách a už se zvažují změny další, měnící např. pravidla působení více odborových organizací u zaměstnavatele, rozvrh (plán) dovolených či pravidla o nejnižších úrovních zaručené mzdy. Ale čekají nás zřejmě i mnohé další změny, které má přinést tzv. flexibilní novela zákoníku práce či transpozice směrnice o transparentnosti odměňování.

Společně se tak v průběhu semináře podíváme nejen na to, jak správně v praxi aplikovat pravidla zavedená transpoziční novelou zákoníku práce (zákon č. 281/2023 Sb.) a jaké nové výzvy tato novela přinesla, ale představíme a vysvětlíme i další legislativní novinky, které se v mezidobí do právních předpisů dostaly. V neposlední řadě budeme informovat i o dalších blížících se změnách, které výrazně zasáhnout do HR a pracovněprávní praxe zaměstnavatelů.

Na semináři vystoupí přední čeští advokáti specializující se na pracovní právo a proberou s účastníky v blocích jednotlivé oblasti změněné nedávnými novelami zákoníku práce, ale i oblasti, které mají být dalšími novelami měněny v nejbližší době. Prostor tak dostanou mj. oblasti digitalizace HR agendy, plnění informační povinnosti vůči zaměstnancům, DPP a DPČ, práva pečujících osob, home office, agenturní zaměstnávání, pracovní doba a dílčí změny v ní, ale z výhledových oblastí též plánované změny v oblasti uzavírání kolektivních smluv při působení více odborových organizací, nová pravidla pro minimální a zaručenou mzdu a zrušení rozvrhu čerpání dovolených. Prostor bude i na Vaše dotazy a závěrečnou diskuzi.

Program semináře:

 • 1. blok: Aplikační problémy a poznatky z praxe ohledně transpoziční novely zákoníku práce (Marie Janšová, Michal Peškar)
  • nová pravidla zaměstnávání zaměstnanců na DPP a DPČ včetně navrhovaných změn souvisejících s odvody na pojistném na sociální a zdravotní pojištění
  • práce na dálku
  • nové informační povinnosti zaměstnavatele
  • elektronizace HR agendy a změny v doručování pracovněprávních dokumentů
  • práva pečujících zaměstnanců
  • a další změny (např. pracovní volno související s akcí pro děti a mládež či nová pravidla pracovní doby ve zdravotnictví)
 • 2. blok: Další legislativní změny v pracovním právu nejen v roce 2024 a výhled dalších změn (Martina Šumavská, Zuzana Ferianc)
  • novinky v agenturním zaměstnávání
  • informace o aktuálně připravovaných novelizacích zákoníku práce (pravidla působení více odborových organizací u zaměstnavatele, plán dovolených, pravidla o nejnižších úrovních zaručené mzdy)
  • informace o dalších zvažovaných pracovněprávních novinkách (tzv. flexibilní novela zákoníku práce)
  • ručení za mzdy ve stavebnictví
  • směrnice o transparentnosti odměňování

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit