Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Přestupkové právo a judikatura správních soudů

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

prof. JUDr. Zdeněk Kühn,Ph.D., LL.M., S.J.D.

od 19. prosince 2023 je soudcem Ústavního soudu, do té doby byl předsedou senátu Nejvyššího správního soudu, působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-846/2021 - Přestupkové právo a judikatura správních soudů

Odborný program

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, je v účinnosti již sedm let. Řada problémů zůstává již tři dekády v zásadě stejná, každým rokem se však objevují problémy nové. Přednáška, pojatá diskusní formou, bude na vybraných příkladech analyzovat praktické problémy aplikace přestupkového práva, například:

  • formální a materiální pojetí přestupku, včetně otázky, jak dalece se musí přestupkové orgány touto problematikou zabývat
  • okolnosti vylučující protiprávnost
  • zavinění a objektivní odpovědnost za přestupek
  • specifika přestupků fyzických a právnických osob
  • otázky dokazování, rozsah důkazní povinnosti správního orgánu v řízení v prvém stupni a v řízení o odvolání, včetně toho, jak se postavit k blanketnímu – nijak neodůvodněnému – odvolání
  • problematika společného řízení
  • pravidla ukládání trestů, zejména pokut (mj. též rozsah dokazování správního orgánu k této otázce), ukládání trestů za vícero přestupků, postavení poškozeného v řízení o přestupku apod.

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit