Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Pracovněprávní aktuality a problémové oblasti novelizovaného zákoníku práce - ON-LINE

Pracovní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
10.04.2024
9.00 - cca 14.00
    —
210183

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Mgr. Michal Vrajík

advokát specializovaný na pracovní právo. Od roku 2016 působí jako samostatný advokát. Dříve působil rovněž v předních českých kancelářích Randl Partners a Dvořák Hager & Partners. Je doporučovaným advokátem pro oblast pracovního práva mezinárodními asociacemi Chambers and Partners a Who’s Who Legal. Je členem Sekce pro pracovní právo České advokátní komory, členem představenstva spolku CzELA, tedy české asociace advokátů specializujících se na pracovní právo a členem spolku EELA, tedy evropské asociace advokátů specializujících se na pracovní právo. Je spoluautorem řady odborných publikací a článků, dvou komentářů k zákoníku práce, učebnice pracovního práva a několika monografií.

Cena

Vložné: 2690 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Určen pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky

Program semináře

Pracovní právo je obor, jehož se kromě častých změn právních předpisů dotýká též judikatura vrcholných soudů, výklady přijímané v praxi inspektoráty práce a názory autorit, jako je například MPSV. Neuškodí proto osvěžit si vybrané problémové oblasti, jako je například pracovní doba, překážky v práci, dovolená nebo odměňování zaměstnanců.

Cílem semináře je praktický pohled na uvedené oblasti daný zkušenostmi lektora s kontrolami inspektorátů práce a judikaturou soudů. Výklad tedy bude tematicky zaměřen na ty oblasti, v nichž se v praxi nejčastěji chybuje, popis typických chyb a jak se na ně při kontrolách nejčastěji přijde, možné způsoby jejich odstranění a hrozící rizika. Účastníci si díky tomu odnesou praktické dovednosti, které jim umožní zrevidovat procesy či vzory fungující v jejich organizaci a uvést je do souladu s aktuálními názory.

Vedle uvedeného pak bude podle stavu ke dni konání semináře podán i výklad pracovněprávních aktualit a plánovaných novel zákoníku práce.

Konkrétní program je následující:

 • Pracovněprávní aktuality, především
  • Zpřísnění agenturního zaměstnávání a boj proti zastřenému zprostředkování zaměstnání a švarcsystému
  • Odměňování zaměstnanců – minimální mzda, platové tarify
  • Cestovní náhrady a náhrady vynaložených výdajů
  • Pracovní doba ve zdravotnictví
  • Projednávaná novela zákoníku práce – pluralita odborových organizací, změny v minimální a zaručené mzdě, plány dovolených
 • Pracovní doba (rozvrhování, evidence, dodržování dob odpočinku),
 • Odměňování zaměstnanců (obsah a účinnost mzdových a platových výměrů, změny mzdy či platu a přiznávání nenárokových složek mzdy či platu),
 • Překážky v práci (prokazování zaměstnancem a možné zneužívání např. v případech vyšetření, ošetření či doprovodu do zdravotnického zařízení),
 • Dovolená (čerpání včetně čerpání ve svátek, převádění a krácení)

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit