Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Správní soudnictví pro pokročilé - judikatura k soudnímu přezkumu - NOVÁ TÉMATA

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
06.06.2024
9.00 - cca 16:00
    —
24197

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího správního soudu, vysokoškolský pedagog

Cena

Vložné: 3290 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 180 Kč/osobu   (cena včetně 12% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

V návaznosti na seminář Žaloby a řízení v správním soudnictví, nebo samostatně pro účastníky znalé zákonné úpravy řízení ve správním soudnictví nabízíme hlubší pohled do vybraných otázek problematiky soudního přezkumu činnosti (a nečinnosti) veřejné správy správními soudy.

Pro rok 2024 jsou vybrána nová témata tohoto semináře (nejedná se o opakování z předchozích let!)

Tak jako právní předpisy upravující činnost veřejné správy, je i zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, předmětem dlouhodobého a nezřídka i dynamického výkladu v judikatuře správních soudů a Ústavního soudu. Jde přitom často o výklad základních pojmů a institutů, představujících či spoluvytvářejících samu podstatu správního soudnictví, jako jsou pravomoc a působnost správních soudů, subsidiarita soudního přezkumu, pojem veřejných subjektivních práv, resp. právní sféry dotčených osob, …, ale např. také specifika soudního přezkumu veřejné správy spadající do samostatné působnosti územních samosprávných celků. Takovým a dalším tématům je věnována pozornost na nabízeném semináři.

Účastníci semináře budou seznámeni s klíčovou starší
i se zcela aktuální judikaturou soudů rozhodujících ve správním soudnictví. Zvláštní pozornost je věnována judikatuře rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu jako vrcholného tělesa správního soudnictví a judikatuře Ústavního soudu vztahující se k soudnímu přezkumu činnosti (a nečinnosti) správních orgánů.

V zájmu hlubšího soustředění je seminář zaměřen jen na vybrané problematiky, a to s ohledem na jejich význam, aktuálnost a míru pozornosti, která je jim v judikatuře správních soudů věnována.

Příklady vybraných základních témat semináře:

  • Judikatura k žalobním typům ve správním soudnictví a jejich prostupnosti
  • Paternalismus správních soudů (nejen procesní?)
  • Vývoj judikatury k pojmu „rozhodnutí správního orgánu“
  • Relevantní skutek a právo při přezkumu správních rozhodnutí
  • Úskalí soudního přezkumu opatření obecné povahy
  • Nepřípustnost nečinnostní a zásahové žaloby
  • Pojem „zásah“ v judikatuře“
  • Působnost a pravomoc správních soudů versus ochrana dobré víry
  • a další témata ve světle aktuální judikatury.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit