Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Správní řád v judikatuře správních soudů

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
18.04.2024
9.00 - cca 16:00
    —
24194

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího správního soudu, vysokoškolský pedagog

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-507/2023 - Správní řád v judikatuře správních soudů

Cena

Vložné: 3290 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 180 Kč/osobu   (cena včetně 12% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

V tomto roce uplyne již dvacet let od přijetí zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Obecná právní úprava postupů v činnosti správních orgánů je dlouhodobě předmětem výkladu a aplikace nejen správních orgánů na různých úsecích veřejné správy, ale i správních soudů a Ústavního soudu.

Právě soudní výklad je významným zdrojem poznání, a to nejen pro svůj – dnes již přiznaně precedenční – význam, ale i s ohledem na sjednocující roli soudů v celém rozsahu působnosti správního řádu, ve srovnání s „resortismem“ správních orgánů.

Seminář je proto věnován judikatuře správních soudů a Ústavního soudu vztahující se ke správnímu řádu a v nezbytné míře rovněž zvláštním úpravám postupů správních orgánů. Vzhledem k rozsahu této judikatury bude pozornost soustředěna hlavně na nejvýznamnější závěry judikatury, a to ve vztahu ke všem oblastem úpravy ve správním řádu, jimiž jsou:

  • rozsah působnosti správního řádu
  • základní zásady činnosti správních orgánů
  • správní řízení
  • tzv. úkony podle čtvrté části
  • veřejnoprávní smlouvy
  • opatření obecné povahy
  • tížnosti aj postupy

Zvláštní důraz bude přirozeně kladen na judikaturu rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu a na nejnovější judikaturní závěry.

Správní soudy se ve svých rozhodnutích nesčetněkrát vyjádřily též k problematice návaznosti správního řádu a soudního řádu správního, resp. k absenci či nedostatkům provázanosti těchto klíčových předpisů.

Pro pochopení obecného významu judikatury správních soudů jako pramene (poznání) práva je zařazena úvodní část semináře. I s odkazy na relevantní rozhodnutí Ústavního soudu a správních soudů budou účastníci semináře seznámeni se zásadami práce s judikaturou a limity její využitelnosti v praxi správních orgánů i dotčených osob a jejich zástupců.

Základními tématy semináře tedy jsou:

  • využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob
  • judikatura správních soudů z oblasti správního řádu a vybraných zvláštních procesních úprav – v členění podle systematiky správního řádu

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit