Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Základy územního plánování a stavebního řádu pro realitní makléře či správce nemovitostí - NOVINKA

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

Mgr. Vladimír Syruček

Odborník na nemovitosti a vše co s nimi souvisí, tj. po obchodní, právní, ale i daňové stránce. Nemovitostní problematice se v rámci své odborné praxe aktivně věnuje od roku 1993. Věnuje se též lektorské činnosti, je členem Hospodářské komory ČR, Jednoty českých právníků a Vzdělávacího centra Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. Přednáší také na vysokých školách. Lektor je zároveň hlavním autorem odborné publikace Realitní právo, Nemovitosti v realitní praxi, C.H. Beck (již II. vydání), což je praktický průvodce (každodenní bible) profesionálů v nemovitostech a dále i autorem 16 interaktivní vzorů smluv z oblasti realitního práva (C.H.Beck), na kterých se též podíleli JUDr. Eva Barešová a Mgr. Michal Králík, Ph.D.

Odborný program

Toto je úvod a vysvětlení základů pro laiky v územním a stavebním řízení, ale pro profesionály v nemovitostech.

Víte co je územní plánování a k čemu slouží?, jaké má nástroje a jaké má zdroje informací, říká Vám něco územně plánovací dokumentace, víte, že územní plán má výrokovou část i odůvodnění, a to nejen v textové podobě, ale i v grafické. Jaký je proces tvorby územního plánu či jeho změny (krok po kroku). Víte co znamená stavební, stavebně abstraktní, nestavební záměr? Podle jakých kritérií se umisťuje záměr do území? Co je to dovolená architektonická provokace, a co je již kýč. Jak se postupuje ve stavebním řízení, kdo jsou jeho aktéři, jak jsou hájeny veřejné zájmy a jak soukromé. Jaký je rozdíl mezi námitkou, připomínkou, odvoláním, přezkumem (zákonnosti x věcné správnosti), co dělá stavební úřad a co dělá správní soud. Jak se projeví digitalizace stavebního řízení. Kdy a pro co potřebuji kolaudaci, a kdy se bez ní obejdu, a tak dále a dále …až po stavby černé a neoprávněné a odstraňování staveb (dobrovolné a nařízené).

Vlastní obsah:

 • Úvod, aneb k čemu je nám vlastně územní plánování (a navazující činnosti) dobré …
 • Právní předpisy
 • Kvalitní základy vědomostí
 • Část první. Bez plánování to nejde
  • Užitky
  • Územně analytické podklady (ÚAP)
  • Územně plánovací dokumentace (ÚPD)
  • Podrobněji k územnímu plánu (ÚP)
  • Územně plánovací podklady (ÚPP)
  • Aktéři územního plánování
  • Příklad postupu u ÚP či jeho změny
  • Co lze z ÚP vyčíst
  • Náhrady za změny v území
  • Územní rozhodnutí (ÚR)
   – § Rozhodnutí o povolení záměru
  • § Rámcové povolení
  • Vlivy v území
 • Část druhá. Stavební řízení
  • Stavebník
  • Záměr
  • Ochranná pásma
  • Další zainteresovaní a jejich Vyjádření, Stanoviska, Závazná stanoviska, Námitky a Připomínky
  • Účelové namítání
  • Zneužití práva
  • Soulady a shodné cíle
  • Architektonická provokace
 • Část třetí. Realizace záměru
  • Stavební činnost
  • Kategorizace staveb
  • Stavební řízení
  • Černá stavba
  • Neoprávněná stavba
  • Dotčený soused
  • Změna stavby před dokončením
  • Kolaudace
  • Předčasné užívání a zkušení provoz
  • Soudní dohled
 • Pár poznámek k novému stavebnímu zákonu a jeho novelám aneb připomíná to nekonečnou telenovelu

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit