Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Stavební zákon na úseku stavebního řádu a co přinesla poslední věcná novela nového stavebního zákona - ON-LINE

Správní a trestní právo (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Ing. Marcela Pavlová

do října 2021 náměstkyně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj, spolupodílela se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu a na novém stavebním zákonu, zkušební komisařka pro zvláštní část zkoušek odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-206/2021 - Stavební řád - webinář

Odborný program

Seminář je určen pracovníkům stavebních úřadů, dotčených orgánů, investorům, projektantům, právníkům působícím v oboru a všem, kterých se povolování, užívání a odstraňování staveb nějakým způsobem dotýká.
Obsahem semináře bude podrobný výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na úseku stavebního řádu, tj. ohlašování, povolování, užívání a odstraňování staveb, včetně vedení společného územního a stavebního řízení. Dle přechodných ustanovení nového zákona se totiž všechny řízení zahájené před jeho účinnosti budou dokončovat podle dosavadních předpisů.

Součástí semináře bude též výklad ustanovení zákona č. 283/2021 Sb. (nový stavební zákon), v části týkající se struktury stavební správy, povolování, užívaní a odstraňování stavebních záměrů. V rámci semináře budou podány i aktuální informace o schválených novelách nového stavebního zákona, dopady jejich změn a očekávaný vývoj.

Nedílnou součástí bude i blok dotazů na odpovědi účastníků.

Odborný program semináře:

 • Aktuální legislativní novinky
 • Problematika části čtvrté stavebního zákona v rozsahu:
  • majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru
  • účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona
  • stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení
  • ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací
  • stavební řízení
  • společné územní a stavební řízení
  • veřejnoprávní smlouva
  • změna stavby před jejím dokončením
  • předčasné užívání stavby a zkušební provoz
  • kolaudace
  • změna v účelu užívání stavby
  • povolení odstranění stavby
  • nařízení odstranění stavby, dodatečné povolení,
 • Problematika povolování, kolaudování a odstraňování staveb podle nového stavebního zákona – aktuálně
 • Rozhodování o vyhrazených stavbách od 1. ledna 2024
 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH. Seminář byl Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) ohodnocen 1 bodem.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit