Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nový stavební zákon v rozsahu stavební právo hmotné, vybrané činnosti ve výstavbě, povinnosti osob zúčastněných ve výstavbě, zvláštní pravomoci stavebního úřadu a nové prováděcí vyhlášky

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
16.05.2024
9.00 - cca 14.30
    —
24174

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Ing. Marcela Pavlová

do října 2021 náměstkyně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj, spolupodílela se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu a na novém stavebním zákonu, zkušební komisařka pro zvláštní část zkoušek odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: Seminář byl předložen k akreditačnímu řízení.

Cena

Vložné: 2990 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Seminář je určen zejména pracovníkům stavebním úřadům, dotčeným orgánům, investorům, projektantům a inženýrským organizacím.

Obsahem semináře bude podrobný výklad jednotlivých ustanovení nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zaměřený zejména na stavební právo hmotné, povinnosti osob zúčastněných ve výstavbě a zvláštní pravomoci stavebního úřadu. V době konání semináře by měly být již schváleny i všechny prováděcí vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj k novému stavebnímu úřadu. Nedílnou součástí bude i blok dotazů na odpovědi účastníků.

Odborný program semináře:

 • Výběr aktuálních legislativních novinek
 • Problematika nového stavebního zákona v rozsahu:
  • základní pojmy stavebního řádu – výběr
  • organizace a výkon veřejné správy (Dopravní a energetický stavební úřad, součinnost orgánů veřejné správy)
  • působnost ve věcech stavebního řádu (struktura stavební správy – krajské stavební úřady, obecní úřady, kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na úseku stavebního řádu)
  • stavební právo hmotné (požadavky na výstavbu, požadavky na výrobky pro stavby, vybrané činnosti ve výstavbě, obsah dokumentace)
  • povinnosti osob při přípravě, provádění, užívání a odstraňování staveb, zařízení a terénních úprav (stavebník, projektant, zhotovitel, stavbyvedoucí, stavební dozor, stavební deník, vlastník stavby, vlastník technické infrastruktury)
  • mimořádné postupy (mimořádné opatření, obnova stavby)
  • kontrola a opatření k nápravě (stavební kontrola, vstupy na pozemek a do stavby, zakazující opatření, opatření k nápravě, provedení opatření k nápravě, opatření na sousedním pozemku nebo stavbě)
 • Obsah a rozsah vyhlášky o požadavcích na výstavbu
 • Obsah a rozsah vyhlášky o dokumentaci staveb
 • Obsah a rozsah formulářové vyhlášky
 • Rozsah vyhlášky o stanovení stavebních úřadů
 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH. Seminář byl Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) ohodnocen 1 bodem.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit