Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Účastníci řízení podle současného a nového stavebního zákona - ON-LINE

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
11.04.2024
9.00 - cca 14.30
    —
210145

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Stanislava Neubauerová

právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.

JUDr. Jana Vašíková

právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-256/2021 - Účastníci řízení vedených podle stavebního zákona - webinář

Cena

Vložné: 2790 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb.) je základní právní normou veřejného práva; stanoví pravidla umístění, povolení a užívání nejrůznějších stavebních záměrů.

V roce 2021 byl přijat zcela nový stavební zákon (zákon č. 283/2021 Sb.), který byl již opakovaně novelizován. Jeho obecná účinnost (pro část staveb - vyhrazených) je stanovena ke dni 1. 1. 2024. Avšak pro ostatní záměry nabývá účinnosti ke dni 1. 7. 2024. Nový stavební zákon stanoví tzv. přechodné období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024, v němž budou platit specifická procesní pravidla. Aktuálně jsou připravovány prováděcí a související vyhlášky: vyhláška o požadavcích na výstavbu, vyhláška o dokumentaci staveb a vyhláška o stavebním řádu.

Obsahem interaktivního semináře je podrobný výklad účastenství obsažený ve správním řádu, v současném a v novém stavebním zákonu. Výklad je zaměřen na procesní práva a povinnosti účastníků řízení, a tomu odpovídající postupy stavebního úřadu podle současného a nového stavebního zákona. Výhodou semináře je důraz na praktické otázky a bohatou judikaturu správních soudů.

Seminář je určen nejen odborné veřejnosti, ale v podstatě každému, kdo se zajímá o problematiku účastenství ve stavebně-správních řízeních.

Z programu semináře:

Účastenství obecně – dle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.)

 • Hlavní a vedlejší účastníci řízení.
 • Nepřiznání účastenství.
 • Procesní práva a povinnosti účastníků - např. námitka podjatosti, právo nahlížet do spisu, právo podat opravné prostředky dle správního řádu a soudního řádu správního, případy, kdy porušení procesních práv účastníků nemá vliv na zákonnost rozhodnutí.

Účastenství speciálně dle současného stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) a nového stavebního zákona (zákon č. 283/2021 Sb.):

 • Stavebník: kdo je stavebníkem, stavebník je/není vlastníkem pozemku nebo stavby, stavebník v řízení o nepovolené stavbě, povinnosti stavebníka.
 • Vlastník pozemku/stavby: souhlas se záměrem, jeho forma a doba platnosti, povinnosti vlastníka, rozsah námitek.
 • Obec: účastník řízení k ochraně zájmů samosprávného celku, obec jako stavebník, vlastník pozemku/stavby, soused, rozsah námitek.
 • Soused: podmínky účasti souseda, rozsah námitek (územně-technické, občanskoprávní včetně občanskoprávní vlastnické).
 • Projektant: postavení projektanta v řízeních a jeho vztah k stavebnímu úřadu a účastníkům řízení, projektová dokumentace, vady dokumentace a jejich následky pro stavebníka.
 • Ostatní subjekty: společenství vlastníků jednotek, občanské sdružení (ekologický spolek), vlastníci technické infrastruktury, autorizovaný inspektor,
 • Postup stavebního úřadu při posuzování a rozhodování o námitkách účastníků řízení
 • Opravné a revizní prostředky: zejména odvolání (změny od správního řádu), správní žaloby (změny oproti soudnímu řádu správnímu).
 • Účast v zjednodušených postupech a speciálních řízeních: územní souhlas, souhlas s provedením ohlášené stavby, zrychlené řízení, rámcové povolení apod.

Dotčené orgány:

 • postavení dotčených orgánů a jejich procesní práva, vztah dotčeného orgánu a stavebního úřadu, výstupy dotčených orgánů (fiktivní vs. písemné závazné stanovisko, koordinované závazné stanovisko, přezkum závazných stanovisek a lhůty) dle současného stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.).
 • změny vztahu dotčených orgánů a stavebního úřadu (agenda dotčeného orgánu integrována/neintegrována do stavebního úřadu), výstupy dotčených orgánů (fiktivní vs. písemné závazné stanovisko, koordinované závazné stanovisko), speciální úprava lhůt pro přezkum fiktivního a písemného závazného stanoviska dle nového stavebního zákona (zákon č. 283/2021 Sb.). Jednotné environmentální stanovisko (zákon č. 148/2023 Sb.).

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit