Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Správní postupy podle nového stavebního zákona

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Ing. Josef Staša,CSc.

Právnická fakulta University Karlovy, katedra správního práva a správní vědy,člen Legislativní rady vlády, člen České společnosti pro stavební právo

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-100/2007 - Stavební zákon ve vazbě na správní řád

Odborný program

Obsahem semináře budou vybrané předpokládané problémy realizace správních postupů podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, včetně srovnání s dosavadní právní úpravou obsaženou v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a s ohledem na zkušenosti z jeho aplikace. Výklad přihlédne i ke zvláštnostem vyplývajícím ze zákona č. 416/2009 Sb., o strategických investicích, ve znění pozdějších předpisů.

Odborný program semináře:

 • Obecná správních postupů podle stavebního zákona
 • Veřejná správa na úsecích územního plánování a stavebního řádu, dotčené orgány
 • Postupy související s opatřeními obecné povahy na úseku územního plánování
 • Postupy související s veřejnoprávními smlouvami uzavíranými na úseku územního plánování
 • Rozhodování ve věcech požadavků na výstavbu
 • Poskytování předběžných informací
 • Rozhodování ve věcech realizace stavebních a nestavebních záměrů a záměru odstranit stavbu
 • Postup stavebního úřadu jako tzv. navazující řízení
 • Postup stavebního úřadu týkající se tzv. černé stavby
 • Kolaudační a rekolaudační postupy
 • Postupy ukládání opatření k zajištění pořádku na úseku stavebního řádu
 • Zvláštnosti kontrolních postupů podle stavebního zákona
 • Zvláštnosti řízení o přestupcích podle stavebního zákona
 • Správní řád a revize postupů podle stavebního zákona (odvolací řízení, obnova řízení, přezkumné řízení, prohlášení nicotnosti)
 • Soudní kontrola správních postupů podle stavebního zákona

Požadavky na bližší zaměření semináře a dotazy k uvedeným bodům programu lze zasílat do 28. května na e-mailovou adresu: info@bovapolygon.cz. Úprava programu je možná i na místě dohodou účastníků semináře.

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit