Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2023 a v roce 2024 včetně všech novinek a změn

Daně, účetnictví (konzultační seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Vlastimil Bachor

dlouholetý vedoucí pracovník oddělení legislativy daně z příjmů právnických osob Ministerstva financí, přední odborník na daň z příjmů právnických osob, který se podílel na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho novel v oblasti zdaňování obchodních společností a družstev

Ing. Václav Benda

BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

Ing. Petr Ryneš

auditor, ved. pracovník firmy EURO - Trend Audit, a.s.

Odborný program

Odborný program semináře:

Účastníci semináře budou v rámci všech tří bloků informování také o všech změnách od 1. 1. 2024., případně také o těch, které nastanou později.

 • ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY – výklad k DPH bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle právní úpravy platné k datu konání semináře. Výklad se z hlediska DPH bude týkat zejména těchto oblastí:
  • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
  • sazby daně se zaměřením na změny od 1. 1. 2024,
  • osvobození od daně s nárokem na odpočet daně při dodání knih poskytnutí obdobných služeb od 1. 1. 2024,
  • navazující dopady změn sazeb daně při vyúčtování záloh, opravě základu daně a opravě výše daně,
  • odpočet daně a omezení odpočtu daně u vybraných osobních automobilů od 1. 1. 2024,
  • evidence o přeshraničních platbách a jejich příjemcích od 1. 1. 2024.
 • ZÁKON O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB - obsahem této části semináře budou aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob (nejen obchodních společností a družstev) pro správné stanovení daně za zdaňovací období započaté v roce 2023 a informace o změnách od zdaňovacího období započatého v roce 2024, a to zejména:
  • Informace k vývoji legislativy, zejména ke změnám v oblasti zdanění příjmů v rámci konsolidačního balíčku veřejných financí:
   – rozšíření vějíře produktů podpory spoření na stáří
   – nová úprava osvobození stravování u zaměstnanců a neomezená uznatelnost u zaměstnavatele
   – úpravy v oblasti benefitů a vytváření podmínek pro výkon práce
   – limitace výše odpisů u vozidel M1
   – možnost nezdaňovat nerealizované kursové rozdíly
   – přepočet měny pro výpočet daně z příjmů

Připomenutí vybraných KV KDP pro správné zjištění základu daně z příjmů PO za zdaňovací období započaté v roce 2023

 • PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE – výkladová část k účetnictví se bude věnovat vybraným otázkám sestavení účetní závěrky za rok 2023, změnám v účetnictví (změny zákona o účetnictví, vyhlášky a standardů, případně nový zákon o účetnictví) s vazbou na sestavení účetní závěrky za rok 2023 a s přihlédnutím ke změnám daňových předpisů a předpisům upravujících obchodní právo. Výklad bude zaměřen zejména na:
  • Informace k vývoji legislativy, zejména ke změnám v oblasti účetnictví a případné vazby na daň z příjmů v rámci konsolidačního balíčku veřejných financí, zejména
   – vedení účetnictví v cizí měně
   – odložená daň
   – vymezení ukazatele čistého obratu
   – zprávy o udržitelnosti a zpráva o daních z příjmů a jejich audit
  • vybraná ustanovení zákona o účetnictví platného pro rok 2023 (například kategorizace účetních jednotek a konsolidačních skupin, definování a stanovení účetních povinností, účetní výkazy a změny v účetní závěrce, oceňování a vykazování vybraných aktiv, rezervy a další odhady v účetnictví, apod.),
  • změny v prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví a v českých účetních standardech platné od roku 2024,
  • vybrané problémy při sestavení a zveřejňování účetní závěrek,
  • další účetní aktuality a informace ke změnám v účetní legislativě (nový zákon o účetnictví).

Pozn.: Při výkladu aplikací jednotlivých zákonů bude postupováno podle prezentací, která budou posluchačům promítány přes dataprojektor, výklad bude prováděn s využitím praktických příkladů.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit