Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nemovitosti - zajištění přístupu a nároky k cizím nemovitostem (aktualizovaná podoba) - ON-LINE

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
20.03.2024
9.00 - cca 16.30
    —
210102

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího soudu ČR specializovaného na oblast věcných práv, lektor Justiční akademie České republiky, Notářské komory a České advokátní komory, pravidelně publikuje v odborných periodikách. Je autorem a spoluautorem řady monografií a komentářů.

Cena

Vložné: 2990 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Cílem tohoto tradičního semináře je seznámit účastníky s problematikou přístupu k nemovitostem a nárokům k cizím nemovitostem z hlediska vybraných soukromoprávních institutů. Tam, kde k těmto otázkám existuje již rozhodovací praxe Nejvyššího soudu, bude poukázáno i na příslušná soudní rozhodnutí. Řízení budou probrána jak z hlediska hmotněprávních, tak i procesních aspektů se zaměřením na praktickou využitelnost. Seminář bude zaměřen zejména na nejnovější judikaturu Nejvyššího soudu a Ústavního soudu v jednotlivých oblastech z hlediska řešení praktických problémů, se kterými se právní praxe pravidelně setkává.

Program semináře:

 • Nemovitosti – věcněprávní zajištění přístupu a rizika absence přístupu
  • nezbytná cesta (základní otázky přístupu přes cizí pozemek – téma je podrobně přednášeno jako samostatné celodenní téma)
  • sousedská práva (dílčí instituty zajišťující přístup na cizí pozemek)
  • služebnosti – způsoby přístupu k cizím nemovitostem na základě soudního rozhodnutí a smlouvy
 • Nemovitosti – nároky k cizím nemovitostem
  • určování hranic pozemků
  • neoprávněné stavby a přestavky – stavby zřízené před 1. 1. 2014 a po 1. 1. 2014
  • užívání cizího prostoru (§ 1023 o. z.)
  • stavební tituly opravňující ke stavbám na cizích nemovitostech (obligační a věcněprávní – základní otázky)

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit