Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nemovitosti - zajištění přístupu a nároky k cizím nemovitostem (aktualizovaná podoba)

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
20.03.2024
9.00 - cca 16.30
    —
24130

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího soudu ČR specializovaného na oblast věcných práv, lektor Justiční akademie České republiky, Notářské komory a České advokátní komory, pravidelně publikuje v odborných periodikách. Je autorem a spoluautorem řady monografií a komentářů.

Cena

Vložné: 3290 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 180 Kč/osobu   (cena včetně 12% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Cílem tohoto tradičního semináře je seznámit účastníky s problematikou přístupu k nemovitostem a nárokům k cizím nemovitostem z hlediska vybraných soukromoprávních institutů. Tam, kde k těmto otázkám existuje již rozhodovací praxe Nejvyššího soudu, bude poukázáno i na příslušná soudní rozhodnutí. Řízení budou probrána jak z hlediska hmotněprávních, tak i procesních aspektů se zaměřením na praktickou využitelnost. Seminář bude zaměřen zejména na nejnovější judikaturu Nejvyššího soudu a Ústavního soudu v jednotlivých oblastech z hlediska řešení praktických problémů, se kterými se právní praxe pravidelně setkává.

Program semináře:

 • Nemovitosti – věcněprávní zajištění přístupu a rizika absence přístupu
  • nezbytná cesta (základní otázky přístupu přes cizí pozemek – téma je podrobně přednášeno jako samostatné celodenní téma)
  • sousedská práva (dílčí instituty zajišťující přístup na cizí pozemek)
  • služebnosti – způsoby přístupu k cizím nemovitostem na základě soudního rozhodnutí a smlouvy
 • Nemovitosti – nároky k cizím nemovitostem
  • určování hranic pozemků
  • neoprávněné stavby a přestavky – stavby zřízené před 1. 1. 2014 a po 1. 1. 2014
  • užívání cizího prostoru (§ 1023 o. z.)
  • stavební tituly opravňující ke stavbám na cizích nemovitostech (obligační a věcněprávní – základní otázky)

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit