Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Společné jmění manželů - vnosy a nakládání s majetkem ve společném jmění, včetně tzv. odklonů součástí společného jmění manželů
a aktuální průřezová rozhodovací praxe Nejvyššího soudu k problematice společného jmění manželů v roce 2023 a 2024 (podrobný výklad)

Obchodní a občanské právo (dvoudenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
29.05.2024, 30.5.2024
9.00 - cca 16.30 po oba dny
    —
24128

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího soudu ČR specializovaného na oblast věcných práv, lektor Justiční akademie České republiky, Notářské komory a České advokátní komory, pravidelně publikuje v odborných periodikách. Je autorem a spoluautorem řady monografií a komentářů.

Cena

Vložné: 6280 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 360 Kč/osobu   (cena včetně 12% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Seminář navazuje na dva dvoudenní semináře k problematice společného jmění manželů uskutečněné v roce 2023 se širším záběrem a rozsahem témat, tentokrát se zaměřením na dvě velmi významná praktická témata, která budou podrobně probrána, doplněná o aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu k otázkám společného jmění manželů. Výklad bude tradičně zaměřen na řešení praktických otázek s využitím dosavadní a nejnovější rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky zaměřené společné jmění manželů.

Obsahem semináře budou následující témata:

  • Vnosy (investice) a společné jmění (koncepční vymezení, způsob „výpočtu“ vnosů, jednotlivé formy vnosů, tzv. valorizace a redukce vnosů, procesní souvislosti a důkazní břemena spojené s problematikou vnosů, jednotlivé typové případy vnosů (obvyklé a speciální)
  • Nakládání s majetkem ve společném jmění manželů a principy správy společné věci (mechanismus správy společné věci, následky porušení zákonných pravidel správy, jednotlivé formy správy společné věci, užívání věci jedním z manželů s vyloučení z užívání manžela druhého)
  • Tzv. odklony součástí společného jmění manželů, zejména finančních prostředků (podstata a formy tzv. odklonů, hmotněprávní a procesní obrana proti nim, odklony a finanční prostředky na účtech u peněžních ústavů, problematika informačního deficitu, praktické návody a postupy, judikatura Nejvyššího soudu)
  • Aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky k problematice společného jmění manželů z let 2023 a 2024 (významná rozhodnutí Nejvyššího soudu přijatá v letech 2023 a 2024 i v jiných oblastech společného jmění než jen sub 1 – 3))
  • V případě zůstatku času bude dán účastníkům prostor k diskusi nad problémy z celé oblasti společného jmění manželů i nad rámec témat, která budou na semináři odpřednášena, z pohledu praktických problémů a otázek, se kterými se setkávají u problematiky společného jmění manželů

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit