Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Místní a účelové komunikace včetně změn souvisejících s účinností nového stavebního zákona - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest - ON-LINE

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
14.05.2024
9.00 - cca 15.00
    —
210078

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Mgr. Karel Černín, Ph.D.

soudce Krajského soudu v Brně

Mgr. David Slováček

asistent soudkyně Nejvyššího správního soudu, dříve právník Kanceláře veřejného ochránce práv. Zkušený lektor a specialista na veřejné i soukromé právo. Ve své dosavadní práci se prakticky zabýval právem poskytování dotací. Specializuje se rovněž na problematiku místních a účelových komunikací, ochrany spotřebitele, odškodňování za chybný výkon veřejné moci a další agendy. Má rovněž předchozí zkušenosti z advokacie a advokátní zkoušky.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-463/2020 - Místní a účelové komunikace -ochrana a údržba veřejných cest - webinář

Cena

Vložné: 2790 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Téma veřejných cest doznalo v poslední době řady změn. Dochází k vývoji soudní judikatury (civilní i správní) i ke změnám právní úpravy. Seminář zohledňuje rovněž změny související s účinností nového stavebního zákona.

Na základě opakujících se dotazů právní praxe předkládají lektoři seminář věnovaný doplňujícím otázkám k tématu místních a účelových komunikací. Tyto okruhy zahrnují zejména ochranu a údržbu veřejných cest. Lektoři vysvětlí, jaké jsou úkoly stavebních úřadů a zda mají či mohou kooperovat se silničními správními úřady při výstavbě a ochraně veřejných cest. Účastníci se dozvědí, jak řešit umisťování nejrůznějších překážek a jiné způsoby rušení obecného užívání pozemních komunikací, včetně jejich poškozování a znečišťování, a jak lze legálně v zájmu vlastníka přístup na pozemní komunikace omezit. Předmětem semináře bude též rozsah údržby místních a účelových komunikací a zčásti rovněž otázky náhrady škody vzniklé na majetku či zdraví uživatelů veřejných cest či vlastníků nemovitostí v jejich sousedství.

Seminář je určen úředníkům obecních a krajských úřadů pověřených výkonem agendy silničního správního úřadu, stavebního úřadu nebo vykonávajících majetkovou správu pozemních komunikací ve vlastnictví obce či kraje, dále pak starostům malých obcí, kteří nemají profesionální aparát a vykonávají uvedenou agendu osobně, a v neposlední řadě advokátům (popř. podnikovým právníkům), na něž se účastníci sporů o ochranu či údržbu cest nejčastěji obracejí.

Z obsahu semináře:

  • Veřejné cesty a stavební právo. (Povolování staveb komunikací, jejich stavební úpravy a údržba. Ochrana veřejných cest při umisťování a povolování ostatních staveb. Obecné požadavky na využívání území – dopravní napojení pozemku a stavby. Změny související s novým stavebním zákonem !)
  • Překážky na místních a účelových komunikacích (hromady materiálů, jámy, přírodní překážky, stavby, vraky).
  • Ničení a znečišťování místních a účelových komunikací.
  • Údržba místních a účelových komunikací (Kam až sahá povinnost údržby veřejných cest?) Povinnost vlastníka cesty k náhradě škody uživatelům a vlastníkům sousedních nemovitostí.
  • Veřejné cesty s omezeným režimem užívání. (Uzavřené prostory a objekty. Lesní cesty. Ochranná pásma vodního zdroje. Omezení přístupu ve správním řízení. Umisťování dopravních značek.)

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit