Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Matrika po velké novele zákona o matrikách

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
21.05.2024
9.00 - cca 14.00
    —
24105

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Jana Hálová

dlouholetá pracovnice oddělení státního občanství a matrik ústředního orgánu státní správy, dlouholetá lektorka a zkušební komisařka Institutu pro místní správu

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-592/2021 - Matrika

Cena

Vložné: 2690 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Cílem semináře je seznámit posluchače podrobně s aktuální právní úpravou na úseku matrik po velké novele zákona o matrikách (zákon č. 414/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony). Posluchači budou seznámeni s novou právní úpravou, která se týká většiny bodů programu. Lektorka svůj výklad doplní řadou příkladů.

Seminář je určen úředníkům územních samosprávných celků – pracovníkům matričních úřadů, případně pracovníkům krajských úřadů na úseku matrik.

Program semináře:

 • Úvod – historie, platná právní úprava
 • Působnost na úseku matrik, včetně změn
 • Matrika, matriční kniha
 • Provádění zápisů do matričních knih, způsob, místo lhůty
 • Dodatečné zápisy, dodatečné záznamy, opravy chyb
 • Sbírka listin – pojem, vedení, nahlížení, vydávání potvrzení o údajích vedených ve sbírce listin, včetně změn
 • Příslušnost ve věcech matričních, včetně změn
 • Matrikář, způsob ověřování způsobilosti k výkonu funkce matrikáře
 • Zápisy matričních událostí (narození, manželství, registrované partnerství a úmrtí), podklady k zápisu, včetně změn; změna pohlaví
 • Zvláštní matrika, včetně změn
 • Archivace matričních knih a sbírek listin
 • Matriční doklad, doslovný výpis, vydávání, nahlížení, okruh oprávněných osob (osvojení; požádala-li matka o utajení své osoby v souvislosti s porodem), včetně změn
 • Postup při zasílání matričních dokladů do ciziny, výměna matrik
 • Obnovení matriční knihy a sbírky listin
 • Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a ke vstupu do registrovaného partnerství, včetně změn
 • Osvědčení k církevnímu sňatku
 • Přestupky na úseku matrik, včetně změn
 • Správní poplatky na úseku matrik, včetně změn

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit