Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Rodinné právo v praxi matrik po velké novele zákona o matrikách - ON-LINE

Správní a trestní právo (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Jana Hálová

dlouholetá pracovnice oddělení státního občanství a matrik ústředního orgánu státní správy, dlouholetá lektorka a zkušební komisařka Institutu pro místní správu

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-116/2021 - Rodinné právo v praxi matrik - webinář

Odborný program

Cílem semináře je seznámit posluchače podrobně s problematikou rodinného práva v praxi matrik po velké novele zákona o matrikách (zákon č. 414/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony). Posluchači budou seznámeni s novou právní úpravou, která se týká většiny bodů programu. Lektorka svůj výklad doplní řadou příkladů.

Seminář je určen úředníkům územních samosprávných celků – pracovníkům matričních úřadů, případně pracovníkům krajských úřadů na úseku matrik.

Program semináře:

 • PLATNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA
 • MANŽELSTVÍ
  • Uzavření manželství – před orgánem veřejné moci (včetně změn) před orgánem církve nebo náboženské společnosti
  • Doklady potřebné k uzavření manželství (včetně změn) promíjení dokladů
  • Uzavření manželství před ZÚ ČR v cizině
  • Uzavření manželství SO ČR v cizině
  • Uzavření manželství v případě ohrožení života v ČR a v cizině
  • Správní poplatky na úseku uzavření manželství, včetně změn
  • Uzavření manželství zmocněncem
  • Příjmení po uzavření manželství (včetně změn), užívání příjmení žen
  • Příjmení po rozvodu manželství
  • Způsobilost uzavřít manželství, zákonné překážky manželství
  • Neplatnost manželství
  • Zdánlivé manželství
 • URČOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ (dohoda o jménu/jménech a příjmení dítěte), včetně změn
 • POPŘENÍ OTCOVSTVÍ (vliv na zápis a výpis z matriční knihy, příjmení po popření otcovství, včetně změn)
 • OSVOJENÍ
  • Osvojení nezletilého (zrušitelné/nezrušitelné)
  • Osvojení zletilého, které je obdobou osvojení nezletilého
  • Osvojení zletilého, které není obdobou osvojení nezletilého
  • Osvojení nezletilého, kterému byla přiznána svéprávnost
  • Zrušení osvojení
  • Příjmení po osvojení/zrušení osvojení, včetně změn
 • DOMNĚNKY OTCOVSTVÍ PODLE VOZ Z ROKU 1811

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit